Czas na porządki

Kompleksowe zarządzanie danymi to obecnie priorytet dla klientów, a więc także dla dostawców oprogramowania SRM.

Kompleksowe zarządzanie danymi to obecnie priorytet dla klientów, a więc także dla dostawców oprogramowania SRM.

Temat unifikacji zarządzania danymi ciągle powraca, ale na razie żadna próba nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. W ostatnim podejściu kwestia zarządzania miała zostać rozwiązana dzięki wirtualizacji, ta jednak nie okazała się panaceum. Wirtualizacja na poziomie macierzy pozwala oszczędniej gospodarować pojemnością (thin provisioning), wirtualizacja na poziomie sieci SAN zaś umożliwia całościowe spojrzenie na wszystkie jej zasoby. Problem w tym, że klienci sądzili, iż taka funkcjonalność powinna się znaleźć w standardowym zestawie funkcji Storage Resources Management (SRM), a nie być oferowana jako oddzielne rozwiązanie.

Poza tym możliwość całościowego spojrzenia to za mało, by spełnić oczekiwania klientów. Oprócz możliwości przeglądania zasobów macierzy pochodzących od różnych producentów, klienci chcą mieć możliwość zarządzania nimi w sensie operacyjnym. Takiej oferty dotychczas nie ma. Wsparcia dla prawdziwej heterogeniczności nie osiągnął żaden produkt wirtualizacyjny - producenci zazdrośnie strzegą dostępu do swoich interfejsów API. Próbą rozwiązania tego problemu jest specyfikacja CIM - większość producentów deklaruje, że ich produkty są z nią zgodne. To samo jednak zanotowano w przypadku Fibre Channel...

Szanse na nową jakość w zakresie zarządzania danymi rysuje się dzięki nowym regulacjom prawnym, będącym konsekwencją głośnych afer finansowych w USA. Również w Unii Europejskiej jest planowane wprowadzenie prawa zmuszającego firmy do większej przejrzystości gromadzonych danych. Upowszechnienie się rozwiązań ILM (Information Lifecycle Management), pozwalających uwzględniać w politykach zarządzania wiek danych, ich typ, warunki usuwania itd. rodzi szanse na nową jakość. Dodatkowo, gwarancja popytu wymuszonego przepisami pozwala producentom śmielej inwestować w rozwój produktów. Nadzieje na poprawę są więc uzasadnione.

Sieciowa szansa

Papierkiem lakmusowym dla zarządzania pamięciami masowymi z poziomu sieci SAN będzie rynkowe powodzenie wspólnej oferty Veritas i Cisco. Po 15 miesiącach prac pod koniec 2003 r. firmy poinformowały, że oprogramowanie zarządzające Veritas Storage Foundation for Networks (zarządzanie wolumenami, wirtualizacja) działa z wykorzystaniem przełączników FC Cisco z serii MDS 9000. Oprogramowanie Veritas współpracuje ze wszystkimi liczącymi się systemami operacyjnymi i systemami pamięci masowych.


TOP 200