Czas na... nowoczesność

Od początku 1998 roku w Elbrewery Company Ltd. sp. z o.o. jest stosowany nowy, scentralizowany system zarządzania oparty na oprogramowaniu klasy ERP. Największym utrudnieniem, w realizowanym od 1996 roku wdrożeniu, był dynamiczny rozwój firmy.

Od początku 1998 roku w Elbrewery Company Ltd. sp. z o.o. jest stosowany nowy, scentralizowany system zarządzania oparty na oprogramowaniu klasy ERP. Największym utrudnieniem, w realizowanym od 1996 roku wdrożeniu, był dynamiczny rozwój firmy.

Podstawowym celem wdrożenia systemu zintegrowanego była konieczność zapanowania nad rozwojem firmy. Było to niemożliwe w sytuacji, gdy każdy z browarów miał własny system" - mówi Tomasz Staszelis, dyrektor ds. informatyki w Elbrewery Company Ltd. Dziś system SAP R/3 jest wykorzystywany we wszystkich lokalizacjach Elbrewery Company Ltd., tzn. browarach w Elblągu, Gdańsku i Braniewie oraz biurze w Warszawie. W skali całej firmy z możliwości systemu korzysta ok. 220 użytkowników.

Kompletne rozwiązanie

Wdrożenie SAP R/3, rozpoczęte w 1996 r., od początku było traktowane prestiżowo przez polski oddział SAP. Elbrewery Company Ltd. był wtedy jednym z nielicznych polskich zakładów, w którym zdecydowano się na pełne wykorzystanie funkcjonalności R/3. Nie planowano również uzupełniania możliwości oprogramowania rozwiązaniami innych producentów, które zastępowałyby na niektórych odcinkach aplikacje niemieckiego producenta.

Wdrożenie nie przebiegało jednak bezproblemowo. W ciągu dwóch lat dwukrotnie zmieniał się jego szef. Ostatecznie projekt zakończył 15-osobowy zespół kierowany przez Tomasza Staszelisa. Jego pracę wspomagała 18-osobowa grupa kluczowych użytkowników.

Podstawowym utrudnieniem podczas realizacji projektu był dynamiczny rozwój firmy. "Wdrożenie zaplanowano na kilka lat, ale zdarzało się, że pewne koncepcje biznesowe dezaktualizowały się w ciągu pół roku ze względu na wzrost firmy. Konieczne były więc modyfikacje rozwiązań, które już w systemie zrealizowano" - mówi Tomasz Staszelis.

SAP R/3 pracujący w Elbrewery obejmuje takie dziedziny, jak finanse, kontroling, sprzedaż, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, planowanie produkcji i kontrolę jakości. Jedynym systemem, który nie został objęty wdrożeniem R/3, są kadry i płace realizowane na podstawie oprogramowania firmy Unisoft. "Nie wykluczamy jednak możliwości wdrożenia kolejnych modułów R/3, w tym również kadr i płac" - mówi Tomasz Staszelis.

Doskonałe efekty przyniosło wdrożenie modułu kontroli jakości. Zintegrowanie tego procesu z produkcją i zaopatrzeniem pozwoliło na stworzenie przejrzystego i wiarygodnego systemu jakości, zarówno surowców, jak i produktów gotowych. Tych ostatnich powstaje w Elbrewery 28 (10 gatunków piw w 5 rodzajach opakowań).

"Wdrożenie zbiegło się z wieloma innymi zmianami wprowadzonymi w firmie, co utrudnia jego ocenę w kategoriach finansowych" - mówi Tomasz Staszelis. Jednak wdrożenie systemu przyniosło podstawową korzyść: zintegrowanie zarządzania firmą.

System SAP R/3 w wersji 3.0 F działa na połączonych w klaster serwerach unixowych Hewlett-Packarda. Praca w systemie jest realizowana przez wszystkie biura w czasie rzeczywistym. Do komunikacji w sieci rozległej są używane łącza typu Frame Relay o przepustowości 2 Mb/s (z gwarantowaną przepustowością 64 Kb/s). Sieci lokalne w browarach i biurze w Warszawie pracują na bazie systemu Novell NetWare. Klientami R/3 są stacje robocze z procesorem minimum 133 MHz i systemem operacyjnym Windows 95.

Przyszłość

Przedstawiciele Elbrewery na razie nie potrafią sprecyzować planów rozwoju posiadanego systemu informatycznego. "Są one ściśle związane z rozwojem grupy kapitałowej Żywiec SA, w skład której wchodzi Elbrewery" - mówi Tomasz Staszelis. Dyrektor ds. informatyki nie obawia się jednak o przyszłość zrealizowanego wdrożenia R/3. "Heineken, główny udziałowiec Żywca, także standaryzował się na oprogramowaniu firmy SAP" - mówi.


TOP 200