Czas na innowacje

Tegoroczne SAS Forum ogniskowało się wokół takich zagadnień, jak rola innowacyjności i optymalizacji w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, korzyści wynikające z zaawansowanego podejścia do oceny ryzyka, a także zaawansowane koncepcje prognozowania popytu.

W części otwierającej konferencję - która zorganizowana została pod hasłem Nowa dekada - czas na innowacje - odbyła się prowadzona przez Tadeusza Mosza dyskusja panelowa, w której wzięli udział: Maciej Adamkiewicz - prezes zarządu Adamed; dr Konrad Marchlewski - wiceprezes zarządu Atlas; Jacek Murawski - Investment Partner MCI Management i prof. Tadeusz Tyszka - Kierownik Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, Akademia Leona Koźmińskiego.

Praktyczne podejście

Historia firmy farmaceutycznej Adamed stanowi przykład strategii stałej innowacji i optymalizacji, ukierunkowanej na ciągłe wprowadzanie nowych produktów. Zdaniem Macieja Adamkiewicza, prezesa zarządu, ma to kluczowe znaczenie dla powodzenia biznesowego.

Ciekawie w tematykę Forum wpisały się spostrzeżenia Macieja Adamkiewicza. Adamed to firma farmaceutyczna, która z małej, rodzinnej spółki wyrasta po ostatnich przejęciach Polfy Pabianice czy Agropharmu na potentata krajowego, szukającego ponadto możliwości rozwoju w regionie. To w dodatku rzadki na polskim rynku farmaceutycznym przykład podmiotu nie koncentrującego się na lekach generycznych, ale na tworzeniu własnych, nowych produktów. Historia firmy stanowi przykład strategii stałej innowacji i optymalizacji, ukierunkowanej na ciągłe wprowadzanie nowych produktów. Zdaniem Macieja Adamkiewicza, ma to kluczowe znaczenie dla powodzenia biznesowego.

Forum to także doświadczenia międzynarodowe. Andre Devos, prezes belgijskiej CV Vooruit dowodził, że rozwiązania Advanced Analytics są nie tylko dla bardzo dużych przedsiębiorstw. CV Vooruit to hurtownia farmaceutyczna, sieć 38 aptek i domy opieki na 450 łóżek. Nie jest to więc duża firma, jednak do prognozowania wykorzystuje zaawansowane narzędzia. Roxana Enescu, Data Mining Supervisor z Romtelecom przedstawiła wprowadzenie modelu przeciwdziałania zjawisku odchodzenia klientów na bardzo agresywnym, zmiennym rynku telekomunikacyjnym. Dodatkowym smaczkiem był fakt realizacji wdrożenia przez polski zespół . "Do sukcesu wdrożenia potrzebne jest nie tylko bardzo dobre narzędzie, ale także doświadczenie merytoryczne i umiejętność przekazania wiedzy pomiędzy zespołem wdrażającym a użytkownikami" - mówiła Roxana Enescu. Wojciech Bijak, dyrektor Ośrodka Informacji w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym przedstawił wyniki zastosowania narzędzia do monitorowania jakości i kompletności danych. Po 16 tygodniach pracy ujawniło ono niezwykle ważne z punktu widzenia uczestników rynku i regulatorów dane nt. przepływu składek i problemów wymiany informacji.

Technologie pożądane dziś i jutro

SAS Forum jest z reguły miejscem, gdzie wystąpienia i program stanowią odzwierciedlenie wykorzystania i przeglądu najważniejszych w danym momencie technologii biznesowych. Które technologie i rozwiązania i jakie obszary rozwiązań były najmocniej zaakcentowane podczas tegorocznego Forum?


TOP 200