Czas na drugą połowę pięćsetki

W tym roku IFS podpisał w Polsce 11 umów na wdrożenie pakietu IFS Applications. Jednym z ostatnio pozyskanych klientów jest Oriflame.

W tym roku IFS podpisał w Polsce 11 umów na wdrożenie pakietu IFS Applications. Jednym z ostatnio pozyskanych klientów jest Oriflame.

Czas na drugą połowę pięćsetki

<b>Krzysztof Paczos</b>, koordynator ds. lokalizacji z Centrum Rozwoju Oprogramowania IFS w Warszawie

O ile jeszcze w 2000 r. - wbrew widocznym już wtedy trendom - sprzedaż polskiego oddziału koncernu rosła, o tyle w kolejnych 12 miesiącach firma odczuła skutki spowolnienia gospodarczego. "Część firm - około 1/3 - wstrzymała inwestycje w systemy informatyczne. Drugie tyle zaczęło bardziej uważnie przyglądać się wydatkom. Cały czas pozostaje jednak 1/3 przedsiębiorstw, które uważają obecne spowolnienie za najlepszy okres na inwestycje" - mówi Piotr Kozłowski, prezes IFS na Europę Środkową i Wschodnią. Po trzech kwartałach br. można już mówić o umiarkowanym sukcesie polskiego oddziału IFS. Do końca września firma pozyskała 11 nowych klientów, z których sześciu zakupiło prawie cały pakiet IFS Applications.

Szybsza implementacja, łatwiejsza integracja

"Kończy się czas dużych projektów, wciąż jednak nie jest zagospodarowana druga połowa pięćsetki największych polskich przedsiębiorstw" - stwierdza Piotr Kozłowski. W zdobyciu grupy mniejszych klientów mają pomóc zmiany wprowadzone w nowej wersji IFS Applications 2002, a także nowy sposób licencjonowania systemu. Aby obniżyć koszt wdrożenia, zmodyfikowano także nieco metodologię stosowaną podczas implementacji, a w systemie zapisano ponad 150 gotowych "scenariuszy" procesów biznesowych, które mogą być wykorzystane przez klientów.

Rozbudowano moduł CRM, w którym rozwinięto procesy biznesowe, zwłaszcza w obszarze obsługi posprzedażnej i serwisu. Wraz z IFS Applications 2002 producent wprowadził dedykowane wersje tego modułu. Są one przeznaczone dla branż motoryzacyjnej, stoczniowej i przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą, np. budynkami.

Rozbudowa komponentów i wprowadzenie mechanizmów IFS Connect opartych na języku XML mają umożliwić łatwe integrowanie modułów IFS Applications z systemami innych producentów. Wszystkie dokumenty, raporty, funkcje biznesowe i transakcje EDI mogą być dostępne jako interfejsy napisane w XML. W standardowej wersji IFS Applications 2002 zastosowano też technologię J2EE Java Servlet, co sprawiło, że system może współpracować zarówno z bezpłatnym serwerem Apache, jak i Microsoft Internet Information Server.

Nowym elementem oferty IFS Poland jest pakiet e-learning przeznaczony do przeprowadzenia szkolenia użytkowników systemu. Materiały szkoleniowe uzupełniają standardowe funkcje wspierające użytkowników.

Polacy nie gęsi

Wraz z IFS Applications 2002 zmienił się sposób dystrybucji lokalnych wersji językowych systemu. Jedna wersja systemu jest obecnie dystrybuowana w obrębie wyznaczonej grupy krajów i lokalizowana automatycznie. Systemy są projektowane w ośmiu centrach rozwoju oprogramowania, podporządkowanych szwedzkiemu działowi badań i rozwoju.

Jeden z takich ośrodków - liczący 26 osób - mieści się w Warszawie. Tu, na podstawie wytycznych ze Szwecji, powstaje duża część funkcji finansowo-księgowych, wykorzystywanych później przez użytkowników na całym świecie. Lokalnie rozwijane są także funkcje płacowe modułu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz środkowo-europejskie lokalizacje systemu.

Warszawska grupa programistów i konsultantów jest również angażowana w prowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu i pracowników IFS i to nie tylko z Polski. Polscy specjaliści cieszą się dużą renomą w korporacji. Niedawno polską wersją modułu kadrowo-płacowego zainteresował się brytyjski oddział IFS. Renoma potwierdza wysokie kwalifikacje polskich programistów. "Nie jesteśmy tanią siłą roboczą, a wykwalifikowaną i autonomiczną grupą projektową" - mówi Krzysztof Paczos, koordynator ds. lokalizacji z Centrum Rozwoju Oprogramowania IFS w Warszawie.

Nowi klienci IFS

Do końca września br. IFS Poland sprzedał swój pakiet klasy ERP 86 klientom, wśród których były takie firmy, jak Południowy Koncern Energetyczny, Elektrociepłownie Warszawskie, Elektrownia Bełchatów, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel, Polska Agencja Prasowa, Gerling Polska czy Ergo Hestia. W roku 2002 system IFS Applications kupiła m.in. Grupa Paradyż - zajmująca się produkcją płytek ceramicznych, ANI Holdings - producent farb drukarskich i Oriflame.


TOP 200