Czas konwergencji (III): Scalania sieci ciąg dalszy

Gdy pada słowo konwergencja, zwykle mamy na myśli różne zdarzenia i technologie telekomunikacyjne. Różne są też strategie przyjmowane przez koncerny telekomunikacyjne, dotyczące tworzenia nowej infrastruktury sieci globalnych, opartych w większości na protokołach internetowych IP i tworzonych za pomocą sieci z przekazem pakietowym FR lub ATM. W tym odcinku naszego cyklu zapowiadany ciąg dalszy rozwiązań firmowych.

Gdy pada słowo konwergencja, zwykle mamy na myśli różne zdarzenia i technologie telekomunikacyjne. Różne są też strategie przyjmowane przez koncerny telekomunikacyjne, dotyczące tworzenia nowej infrastruktury sieci globalnych, opartych w większości na protokołach internetowych IP i tworzonych za pomocą sieci z przekazem pakietowym FR lub ATM. W tym odcinku naszego cyklu zapowiadany ciąg dalszy rozwiązań firmowych.

<font face="arial" color="green" size="3">Lucent Technologies

<b class=subtit>Strategia scalania sieci

Prowadzona od lat przez Lucent Technologies strategia scalania sieci lokalnych z sieciami dalekiego zasięgu polega na rewolucyjnym wprowadzaniu nowych urządzeń sieciowych, wielokrotnie podwyższających sprawność już istniejącej przewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej, opartej na firmowych systemach komutacji łączy z centralami klasy 5ESS. Istotne zwiększenie efektywności działania szybkich sieci pakietowych współpracujących z

Internetem będzie jednak możliwe dopiero w zmodernizowanych wersjach systemów komutacji z przełączaniem pakietów typu 5ESS/7R/E (centrale serwerowe), zastępujących dotychczasowe centrale telefoniczne bądź współpracujących z klasycznymi systemami z komutacją obwodów.

Duża liczba zakupionych w ostatnich latach przez Lucenta różnorodnych firm sieciowych (za gigantyczną kwotę ponad 25 mld USD!) - związanych z komunikacją głosową VoIP, wdrażaniem usług szerokopasmowych, zdalnym dostępem do Internetu, gigabitowym Ethernetem i szerokopasmowym dostępem radiowym - wskazuje, że koncern telekomunikacyjny poważnie zaangażował się w rozbudowę własnej infrastruktury sieciowej, opartej na przełączaniu pakietów IP, która - jeśli zamierzenia firmy zostaną zrealizowane - może zdominować w przyszłości sieć globalną.

Wprowadzanie nowych technologii przekazu pakietowego, określanych mianem szerokopasmowych i zainicjowanych pracami nad nową generacją Internetu (Next Generation Internet), zwiększa w zasadniczy sposób możliwości szybkiego dostępu do tej sieci w przyszłości. Należy zaznaczyć, że spora liczba nowych rozwiązań telekomunikacyjnych dotyczy usprawniania przepływności „ostatniej mili”, czyli najbardziej newralgicznej ścieżki dostępu abonenckiego do globalnych sieci szerokopasmowych o wysokich przepływnościach.

<b class=subtit>Dalsze rozszerzanie dostępu

Czas konwergencji (III): Scalania sieci ciąg dalszy

Przykład konfiguracji AnyMedia (Lucent Technologies)

W pierwszej kolejności są to rozwiązania zwiększające przepływność dla użytkownika działającego na najniższym poziomie hierarchii komunikacyjnej. Należy do nich przede wszystkim rodzina urządzeń wchodzących w skład systemu dostępowego AnyMedia, przydatnego zarówno w tradycyjnej sieci telekomunikacyjnej, jak i dla abonentów przyszłych zintegrowanych sieci teleinformatycznych.

Wdrożenie przez Lucent Technologies całej rodziny firmowych systemów dostępowych czwartej generacji, o nazwie systemów AnyMedia - łączących tradycyjne i nowe szerokopasmowe usługi telekomunikacyjne - udostępniło abonentom końcowym przekaz głosu, transmisję danych, usługi multimedialne oraz telewizję cyfrową. Szerokopasmowe aplikacje tej platformy sprzętowej korzystają na najniższym poziomie z asymetrycznego dostępu ADSL (Asynchronous Digital Subscribe Line) z kodowaniem wieloczęstotliwościowym DMT (Discrete Multi-Tone), działającego z szybkością od 1,5 Mb/s do 8 Mb/s w kierunku abonenta i w zakresie 128 kb/s - 1 Mb/s od abonenta w kierunku sieci. Jako sieć transportowa systemu mogą być użyte klasyczne pierścienie sieci synchronicznej SDH (Synchronous Digital Hierarchy) bądź w starszych rozwiązaniach sieci plezjochronicznej PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) ze stykami interfejsów cyfrowych o przepływności 2 Mb/s (V5.1 lub V5.2).

Uniwersalność systemu dostępowego AnyMedia polega na możliwości jego konfigurowania niemal w dowolny sposób, nie tylko dla tradycyjnych połączeń analogowych 64 kb/s (do 512 abonentów z usługą POTS w jednej kasecie) czy cyfrowych ISDN (Integrated Services Digital Network). Obsługa i zarządzanie asymetrycznych linii szerokopasmowych w technologii Classic ADSL (8 Mb/s - w górę, 1 Mb/s - w dół), uproszczonej technologii Lite ADSL (1,5 Mb/s - w górę, 128 kb/s - w dół) czy też o wysokiej przepływności dochodzącej do 26 Mb/s realizowanej w technologii VDSL (Very High DSL) dla przekazów telewizji cyfrowej - stanowią największą atrakcję systemu działającego interaktywnie za pomocą przewodów miedzianych na odległość od 900 m do 5,5 km.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200