Czas konwergencji (II) Scalanie sieci

Gdy pada słowo konwergencja, zwykle mamy na myśli różne zdarzenia i technologie telekomunikacyjne. Różne są też strategie przyjmowane przez koncerny telekomunikacyjne, dotyczące tworzenia nowej infrastruktury sieci globalnych, opartych w większości na protokołach internetowych IP i tworzonych za pomocą sieci z przekazem pakietowym FR lub ATM.

Gdy pada słowo konwergencja, zwykle mamy na myśli różne zdarzenia i technologie telekomunikacyjne. Różne są też strategie przyjmowane przez koncerny telekomunikacyjne, dotyczące tworzenia nowej infrastruktury sieci globalnych, opartych w większości na protokołach internetowych IP i tworzonych za pomocą sieci z przekazem pakietowym FR lub ATM.

Czas konwergencji (II) Scalanie sieci

Konwergencja sieci w środowisku wirtualnym (sieć w sieci)

Problem scalania sieci telekomunikacyjnych nie jest zagadnieniem nowym, ale w ostatnich latach nabiera szczególnego znaczenia w obliczu szybkiego rozwoju Internetu - sieci cieszącej się coraz większą popularnością nie tylko wśród stacjonarnych użytkowników urządzeń końcowych. Ogromne możliwości tkwiące w bezprzewodowym i przewodowym dostępie do Internetu stały się punktem wyjściowym ekspansji koncernów telekomunikacyjnych przy ustalaniu własnych strategii działania i tworzeniu nowych produktów w tym sektorze teleinformatyki.

Radykalne zmiany, jakie zachodzą w ostatnich latach w łączności internetowej (poczta, przeglądarki, przeglądarki WAP dla terminali ruchomych), oddziałują na wszystkie sektory telekomunikacji: od urządzeń końcowych począwszy, przez ich użytkowników, operatorów i dostawców usług, a na producentach systemów i produktów telekomunikacyjnych kończąc. Nie bez podstaw jest teza, postawiona nie tak dawno przez Andy Grove'a (Intel), że korporacje i przedsiębiorstwa, które aktywnie nie włączą się do systemu informacji internetowej, przestaną się liczyć lub w ogóle istnieć w ciągu najbliższych pięć lat. Na naszych oczach teleinformatyka z gospodarką cyfrową i z najważniejszym jej produktem - informacją - stopniowo wysuwa się przed przemysł wytwórczy.

Również usługi, które dotychczas były oferowane w odrębnych pod wieloma względami sieciach, zróżnicowane ze względu na rynek, rodzaj i stosowaną technologię, ulegają stopniowej integracji, czyli stają się zbieżne. Symptomem tych zmian jest również konwergencja sieci, czyli przekształcanie istniejących tradycyjnych sieci w jedną, niekoniecznie jednorodną strukturę o zasięgu globalnym (tzw. sieć sieci), coraz częściej identyfikowaną z siecią Internetu następnej generacji.

Czas konwergencji (II) Scalanie sieci

Trafik głosu i danych

Jeśli dzisiaj problem konwergencji sprowadza się prawie wyłącznie do integracji sygnałów głosu i danych przez jedną sieć komunikacyjną, to już w najbliższej przyszłości efektywne działanie gospodarki świata nie będzie możliwe bez właściwego współdziałania wielu sieci (networking). Sieci różnorodnych, gdyż ze względu na otaczające środowisko (LAN, MAN, WAN) i sposób przekazu (głos i dane) nowe technologie czy rodzaj komunikacji (stacjonarne, przenośne, komórkowe) są to znacznie różniące się środki telekomunikacyjne.

Sieci telekomunikacyjne, od lat zdominowane komutowaniem obwodów (linii) w systemach centralowych, nadal cechuje olbrzymi trafik głosowy, generowany przez więcej niż 1 miliard prywatnych abonentów. Jednakże obecnie wykazują gwałtowny wzrost transportu danych, co z kolei powoduje tworzenie się wąskich gardeł w istniejących sieciach komutowanych.

Rozwiązaniem problemu jest budowa wydzielonych sieci pakietowych, początkowo działających w najprostszym protokole X.25 (64 kb/s do 2 Mb/s), ewoluujących stopniowo przez protokoły Frame Relay (do 45 Mb/s) i przełączane sieci asynchroniczne ATM (2,5 Gb/s) w kierunku przekazów internetowych IP. Pomimo że sieci o charakterze pakietowym FR i ATM są ciągle popularne, coraz więcej aplikacji biznesowych zaczyna jednak działać w protokołach IP (Internet Protocol).

Przekazy z protokołem IP mogą funkcjonować w różnych typach sieci, niezależnie od ich warstwy sieciowej, a więc zarówno w wielu typach sieci LAN (Local Area Network), jak i sieciach rozległych, takich jak FR WAN czy ATM WAN, bądź bezpośrednio na warstwach transportowych SDH (Synchronous Digital Hierarchy) lub w transporcie optycznym SONET. Ta cecha powoduje, że są one często nazywane sieciami wspierającymi protokół IP (IP-based networks), pomimo zasadniczych różnic w ich rodowodach.


TOP 200