Czas konwergencji (I)

Środowiska informatyki i telekomunikacji opanowała konwergencja. Słowo to niespodziewanie na dobre zadomowiło się w języku fachowców od szeroko pojętej telekomunikacji. Dalej nie wiadomo jednak, czy to rynek, czy technologia są siłami napędowymi integracji różnych procesów zachodzących na pograniczu informacji i telekomunikacji, a określanych właśnie pojęciem konwergencji.

Środowiska informatyki i telekomunikacji opanowała konwergencja. Słowo to niespodziewanie na dobre zadomowiło się w języku fachowców od szeroko pojętej telekomunikacji. Dalej nie wiadomo jednak, czy to rynek, czy technologia są siłami napędowymi integracji różnych procesów zachodzących na pograniczu informacji i telekomunikacji, a określanych właśnie pojęciem konwergencji.

Wydaje się, iż termin konwergencja, stosowany m.in. do opisania nowych tendencji występujących w środowisku technologii ICT (Information and Communication Technologies), jest często nadużywany i nie odzwierciedla dostatecznie różnic występujących przy łączeniu problemów pochodzących z różnych dziedzin. Z konwergencją po raz pierwszy można się było spotkać całkiem niedawno, bo zaledwie cztery lata temu na międzynarodowym forum telekomunikacyjnym Telecom 95 (Genewa), gdzie zostały przedstawione projekty pierwszych rozwiązań jednoczesnej transmisji głosu i danych. Syndrom konwergencji sieci i usług powrócił ze zwielokrotnioną siłą za sprawą Internetu, a zwłaszcza projektu jego najnowszej wersji - Internet 2 - której różnorodne funkcje wymykają się dotychczasowej klasyfikacji.

Co to jest konwergencja?

Zjawisko konwergencji, definiowane pierwotnie jako zbieżność (przenikanie się) pewnych trendów rozwojowych, w dziedzinie teleinformatyki jest postrzegane jako zrastanie się funkcji i technologii sieci komunikacyjnych o różnych rodowodach, wśród których dominują stosowane do tej pory prywatne sieci korporacyjne pochodzenia komputerowego (transport danych) i publiczne sieci telekomunikacyjne (przekaz głosu), dostarczające od ponad stulecia rozmówne połączenia globalne.

Coraz częściej przyjmuje się jednak, że proces konwergencji ma węższy zakres, obejmujący środowisko i technologie związane z przyszłym działaniem globalnej sieci rozszerzonego Internetu. Jedna z takich definicji określa konwergencję jako zespolenie wszystkich funkcji kanałów do transmisji głosu, obrazu, danych oraz aplikacji w jedną szerokopasmową strukturę opartą na protokole internetowym IP (Internet Protocol). Ta nowa wizja sieci internetowej ma zmienić dotychczasowe zachowania klientów przez ich trwały dostęp do ogólnoświatowych zasobów informacji i to bez ruszania się z własnego domu. W tym ujęciu sieć ta ma też stanowić precyzyjne narzędzie we współczesnym modelu ekonomicznym prowadzenia biznesu i biura, w myśl słusznej od lat zasady: "kto dysponuje właściwą informacją - ma pieniądze i władzę".

W szerszym znaczeniu zjawisko konwergencji obejmuje kojarzenie wielu dziedzin, niekoniecznie bezpośrednio związanych z telekomunikacją, takich jak: łączny przekaz informacji głosowych i danych (obraz), integracja przekazów przez sieci IP (VoIP, VoFR), współistnienie przełączania obwodów i pakietów, współdziałanie telefonu z komputerem (CTI, Call Center), integracja sieci lokalnych (LAN) z rozległymi (WAN), wzajemna migracja central PABX i routerów w sieciach inteligentnych IN, współdziałanie sieci ruchomych i stałych, oferta jednolitych usług przez sieci komórkowe i stacjonarne (standard WAP), łączenie się rynków telekomunikacyjnych z sieciowymi i in.

Sieci i usługi konwergentne

Cechy rozwoju rynku internetowego IP

Cechy rozwoju rynku internetowego IP

Radykalne zmiany widoczne w ostatnich latach w dziedzinie telekomunikacji dotyczą nie tylko światowej liberalizacji rynku, globalizacji sieci oraz wprowadzania efektywnych technologii transportowych, ale także - a może nawet przede wszystkim - oferty nowych usług, dostępnych w wyniku przenikania się wielu zbieżnych procesów komunikacyjnych. W celu ich odróżnienia od klasycznych, dotychczasowych usług ukuto nawet termin "usług konwergentnych" - CNS (Converted Network Services) - zaspokajających w założeniu wszystkie potrzeby klienta (przedsiębiorstwa, urzędu, korporacji, abonenta) w zakresie pełnej transmisji głosu, obrazu i danych, niezależnie od rodzaju sieci i odległości między abonentami (przekazy lokalne i długodystansowe). Nowe usługi CNS spowodują prawdopodobnie migrację użytkowników z sieci prywatnych do skalowanych, oferowanych przez dostawców świadczących nowe, bardziej przyjazne aplikacje.


TOP 200