Czarodziejka w serwisie

Opracowane przez warszawską firmę Webtel rozwiązanie o nazwie Czarodziejka skraca czas wyszukiwania informacji w serwisie WWW.

Opracowane przez warszawską firmę Webtel rozwiązanie o nazwie Czarodziejka skraca czas wyszukiwania informacji w serwisie WWW.

Działa ono podobnie do kreatorów w Windows. W oddzielnym, niewielkim oknie przeglądarka wyświetla kilka opcji, zawierających ogólne pytania dotyczące poszukiwanych informacji. Po wybraniu jednej z nich pojawiają się kolejne, coraz bardziej szczegółowe pytania. Ostatecznym wynikiem jest wyświetlenie żądanej informacji w oknie Czarodziejki lub w głównym oknie przeglądarki.

Wybranie konkretnej opcji powoduje uruchomienie (za pomocą niewielkiego skryptu Javy) osadzonego w oknie Czarodziejki apletu Javy. Aplet ten komunikuje się poprzez standardowe komunikaty HTTP/HTTPS z działającym na serwerze servletem, który pobiera z bazy danych i wysyła do apletu kolejne zestawy pytań. Ostatecznym efektem może być przekierowanie użytkownika do określonego miejsca na stronie WWW lub innego adresu URL. Czarodziejka może też uruchomić procedurę przeszukiwania serwisu z odpowiednimi parametrami lub dynamicznie wygenerować zupełnie nowy dokument, poprzez odwołanie się do skryptów CGI, JSP lub ASP. Interfejs Czarodziejki może być wykonany za pomocą czystego HTML lub np. animacji Flash.

Czarodziejkę wykonano za pomocą narzędzi Java 1.2. Po stronie serwera standardowo działa Apache współpracujący z bazą MySQL na platformie Linux. Może to jednak być dowolna inna platforma i serwer WWW obsługujące servlety Javy.

Jednym z pierwszych klientów wdrażających Czarodziejkę jest Novo Nordisk Pharma.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200