Czarne złoto w sieci

Przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane hurtowym zakupem węgla mogą tego dokonać za pośrednictwem internetowego serwisu, który pełni rolę pośrednika.

Przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane hurtowym zakupem węgla mogą tego dokonać za pośrednictwem internetowego serwisu, który pełni rolę pośrednika.

Problemy polskiego przemysłu górniczego są doskonale znane - nadprodukcja, zadłużenie, a w efekcie zamykanie nierentownych kopalń i protesty górników. Działy handlowe i marketingu kopalń starają się na wszystkie możliwe sposoby zwiększać sprzedaż węgla. Jednym ze zrealizowanych pomysłów jest Internetowa Giełda Węglowa "Polski Węgiel", przygotowana we współpracy z katowicką firmą informatyczną Interbin. W serwisie zawarto niemal pełny zestaw informacji o polskiej produkcji węgla kamiennego.

Jak to działa?

Internetowa Giełda Węglowa ma stanowić system wspomagający hurtową sprzedaż węgla, w którym firma Interbin - jego twórca - pełni rolę pośrednika między klientami a kopalniami lub dystrybutorami węgla. "System obejmuje ponad kilkaset asortymentów i klas węgla wydobywanych przez ponad 50 kopalni. Stanowi to praktycznie całą ofertę krajowego węgla kamiennego" - mówi Jarosław Barakomski, prezes firmy Interbin. - "Węgiel to bardzo skomplikowany produkt. Przy zakupie klienci biorą pod uwagę jego parametry jakościowe, wartość opałową, uziarnienie czy zawartość siarki, popiołu i wilgoci. Wszystkie te parametry należało uwzględnić w systemie wyszukiwania". Kiedy parametry wydobywanego przez kopalnie węgla zmieniają się, Interbin aktualizuje bazę danych. Z uwagi na to, że tylko nieliczne kopalnie mają dostęp do poczty elektronicznej, informacje o zmianach przychodzą najczęściej faksem. Baza danych jest aktualizowana codziennie.

Przedsiębiorstwa zainteresowane zakupem węgla, odwiedzając giełdę, mogą wybierać spośród 416 asortymentów i klas. Słaba kondycja górnictwa sprawia, że na stronie dostępna jest również opcja "windykacja wierzytelności" górniczych, która umożliwia wyszukiwanie długów kopalń. Nabycie długu kopalni umożliwia zakup węgla na korzystniejszych warunkach.

Ostatnio w serwisie pojawiły się także ceny węgla. Nie są one jednak dostępne bezpośrednio. Klienci zainteresowani ceną muszą wysłać pocztą elektroniczną zapytanie i wtedy otrzymają odpowiedź. Sytuacja taka wynika z polityki kopalń, które zwykle nie podają konkretnej ceny, a jest ona osiągana w rezultacie negocjacji.

Po podaniu poszukiwanej specyfikacji, konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który następnie jest wysyłany do firmy Interbin. Prowadzeniem giełdy zajmują się dwie osoby. Sprawdzają one poprawność wypełnienia formularza i dokonują wstępnej weryfikacji wiarygodności klienta. Następnie - w zależności od życzenia klienta - przekazują zgłoszenie do kopalń lub dostawców węgla, którzy mają wyspecyfikowany produkt, i na tym kończy się rola systemu. Później odbywa się swego rodzaju aukcja, kopalnie bowiem rywalizują o zdobycie klienta.

Trzeba czekać

"Do dzisiaj w Internetowej Giełdzie Węglowej jest zarejestrowanych ponad 4 tys. klientów. Nie jest to oszałamiający wynik, ale biorąc pod uwagę, że wykorzystanie Internetu w działalności przedsiębiorstw wciąż znajduje się na etapie początkowym, uważamy, że jest to przyzwoity rezultat prawie rocznej działalności Giełdy" - mówi Jarosław Barakomski. Firma ma nadzieję, że liczba użytkowników giełdy będzie sukcesywnie rosnąć.

Od zawieranych transakcji Interbin otrzymuje ustaloną z kopalniami prowizję. Jak twierdzą przedstawiciele firmy, trudno określić, ile transakcji dotychczas zawarto za pośrednictwem giełdy. "Paradoks polega na tym, że choć system działa bardzo szybko, to okres, jaki upływa od momentu pierwszego kontaktu klienta z kopalnią do chwili podpisania kontraktu, stanowi zazwyczaj aż kilka miesięcy" - tłumaczy Jarosław Barakomski.

Prace związane z przygotowaniem giełdy trwały kilka miesięcy. Aplikacja korzysta z formularza widocznego na stronie WWW, przetwarzając dynamicznie zapytanie przy użyciu języka skryptowego Perl oraz bazy danych Access. Całość funkcjonuje u internetowego usługodawcy na serwerze centralnym. Wersja testowa pojawiła się w sieci we wrześniu 1998 r. Od tego czasu jednak wiele się w niej zmieniło. Dzięki współpracy z kopalniami i praktyce zachęcania klientów do wyrażania opinii o serwisie udało się usunąć kilka błędów. Strona jest reklamowana w ograniczonym wymiarze w prasie branżowej i biznesowej.

Zapis projektu

Internetowa Giełda Węglowa "Polski Węgiel"

Cel: Stworzenie internetowego systemu wspomagania sprzedaży węgla

Technologie: Język skryptowy Perl, baza danych Access

Czas trwania: Kilka miesięcy

Wykonanie: Interbin

Liczba zaangażowanych osób: 3-4 (w zależności od potrzeb)

Osoba odpowiedzialna: Jarosław Barakomski


TOP 200