Czarne chmury nad Poland.com

MCI utworzyła rezerwy na wypadek utraty 100% wartości posiadanych akcji portalu. Przedstawiciele spółki utrzymują jednak, że wciąż trwają intensywne rozmowy z Elektrim SA dotyczące finansowania i przyszłości Poland.com.

MCI coraz bardziej obawia się o przyszłość portalu Poland.com. Spółka dokonała odpisu majątkowego w wysokości 7,7 mln zł, jako rezerwy na utratę 100% wartości posiadanych akcji Poland.com. Zarząd firmy poinformował również o utworzeniu rezerw na 100% wartości długu jaki Poland.com ma wobec MCI (559 tys. zł).

Podjęte przez MCI działania wiążą się z problemem dalszego finansowania portalu przez drugiego udziałowca Poland.com, którym jest Elektrim. Koncern Vivendi Universal przejmujący część Elektrimu, nie zdecydował się objęcie aktywów związanych z internetowymi przedsięwzięciami polskiej spółki. Zarząd MCI utrzymuje, że w dalszym prowadzi intensywne rozmowy z Elektrim S.A. w sprawie przyszłości Poland.com. Spółka podjęła decyzje o utworzeniu rezerw kierując się zasadą ostrożności.

Zobacz również:


TOP 200