Cypr liderem e-projektów

Cypryjczycy najlepiej zarządzają programami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT) wśród nowych państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących. Taki wniosek wypływa z analizy porównawczej programów dokonanej w ramach europejskiego projektu ALIPRO finansowanego ze środków 6. Programu Ramowego. Jego koordynatorem była Fundacja MOST. Badania miały się koncentrować na programach wspierających rozwój technologii mobilnych i komunikacji bezprzewodowej, ale okazało się, że - w objętej nimi grupie krajów - są tylko dwa programy odnoszące się bezpośrednio do komunikacji bezprzewodowej, reszta ma charakter ogólny i wspiera generalnie rozwój ICT.

Cypryjczycy najlepiej zarządzają programami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT) wśród nowych państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących. Taki wniosek wypływa z analizy porównawczej programów dokonanej w ramach europejskiego projektu ALIPRO finansowanego ze środków 6. Programu Ramowego. Jego koordynatorem była Fundacja MOST. Badania miały się koncentrować na programach wspierających rozwój technologii mobilnych i komunikacji bezprzewodowej, ale okazało się, że - w objętej nimi grupie krajów - są tylko dwa programy odnoszące się bezpośrednio do komunikacji bezprzewodowej, reszta ma charakter ogólny i wspiera generalnie rozwój ICT.

Cypryjski Program Badań i Rozwoju Technologicznego okazał się niekwestionowanym liderem wśród trzydziestu dwóch objętych badaniem programów z trzynastu krajów. Uzyskał 3,75 punkta na 4 możliwe. Za nim znalazły się programy z Węgier, Estonii, Bułgarii i Litwy, a także polski program TECHNE prowadzony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Zaobserwowano duże różnice pod względem jakości i wydajności programów wewnątrz poszczególnych krajów. Przykładowo, mimo zakwalifikowanego do pierwszej dziesiątki programu TECHNE wiele innych polskich programów znalazło się na końcu rankingu.

Przy ocenie projektów brano pod uwagę jedenaście kryteriów, m.in. wydajność procedur aplikacyjnych, potencjał finansowy, jakość zarządzania, przejrzystość procedur, osiągane rezultaty. Okazało się, że w przypadku trzech czwartych badanych programów można mówić o wypracowaniu sprawnych mechanizmów oceny i selekcji wniosków. Rezultaty ponad połowy programów wpływają w istotny sposób na rozwój badań w teleinformatyce w poszczególnych krajach.

Słabe strony programów wiążą się ze współpracą międzynarodową, jakością zarządzania oraz potencjałem finansowym. Wciąż występują znaczne dysproporcje w nakładach na badania i rozwój pomiędzy nowymi państwami członkowskimi Unii i państwami kandydującymi, a krajami z tzw. starej piętnastki. Dla porównania roczny budżet Bawarskiego Programu ICT jest ponad 34 razy większy do bułgarskiego narodowego programu finansującego badania nad technologiami społeczeństwa informacyjnego.

Szczegółowe wyniki przeprowadzonej przez ALIPRO analizy można znaleźć na stroniehttp://alipro.eurescom.de .


TOP 200