Cyfrowy szpital

Od ponad 20 lat Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wzmacnia swoją markę lidera technologicznego. Szpital jest ośrodkiem innowacji w zakresie diagnostyki i leczenia oraz inicjatorem współpracy z jednostkami szpitalnymi i naukowymi. Jest przykładem konsekwencji, pragmatyzmu i odwagi w wykorzystaniu technologii.

Ambicją zarządzających krakowskim szpitalem od lat jest rozwijanie idei „cyfrowego szpitala”. Nowoczesne technologie informatyczne są wdrażane z myślą wykraczania poza szpitalne mury – do innych szpitali, uczelni i domów pacjentów. Służą do stwarzania pacjentom szansy na lepszą opiekę i diagnostykę, do poszukiwania synergii, lepszego wykorzystania potencjału kadry wybitnych lekarzy.

Konsekwentna i pragmatyczna ścieżka wyboru najlepiej dostosowanych do potrzeb pacjenta rozwiązań, doprowadziła szpital do wielu sukcesów w Konkursie Lider Informatyki. Szpital zdobył tytuł Lidera Informatyki w 1999 r., tytuł Lidera Informatyki Dziesięciolecia w 2006 r., w 2011 r. znalazł się w ścisłym finale, a w 2012 r. ponownie sięgnął po tytuł Lidera Informatyki.W tym roku znów trafił do finału i odebrał nagrodę Lidera Dwudziestolecia.

Zobacz również:

Solidne fundamenty innowacji

Infrastruktura IT jest niezawodnym i podstawowym elementem szpitala. Dostępność do zintegrowanego systemu na przestrzeni ostatnich trzech lat to 99,8%. Dziś, nowoczesne i często pionierskie usługi powstają na fundamencie niezawodnego IT, jaki stanowią:

- zintegrowany system aplikacji HIS, RIS, PACS, aparatura laboratoryjna, aparatura diagnostyczna, systemy aparatury medycznej;

- dostęp do internetu

- rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa danych: VPN, szyfrowanie, anonimizowanie danych;

- specjalizowane techniki i systemy przetwarzania i analizy sygnałów medycznych i obrazów medycznych;

- specjalizowane technologie przesyłania obrazów statycznych lub dynamicznych o wysokiej rozdzielczości;

- systemy oparte na standardach informacji HL7, DICOM;

- systemy analityczne i wspomagania badań naukowych.

Pionierzy i inicjatorzy telemedycyny

Od wielu lat szpital prowadzi projekty związane z rozwojem usług telemedycznych. Przykładem są zrealizowane ostatnio projekty telekonsultacji – projekt konsultacji kardiologicznych finansowanych przez NFZ oraz projekt telekonsultacji w ramach Europejskiej Sieci Współpracy w zakresie tzw. sierocych chorób kardiologicznych.

Projekt FUZJA to „chmura” wspierająca diagnostykę obrazową. Zapewnia środowisku naukowemu w Polsce stały i bezpieczny dostępu do zaawansowanej infrastruktury oraz umożliwia prowadzenie nowoczesnych badań.

Pierwszy dotyczy współpracy z małym ośrodkiem zdrowia w Łapczycach. Jego pacjenci dzięki integracji ze Szpitalem JP II mogą być konsultowani przez wybitnych specjalistów z Krakowa. De facto poprzez rejestrację w systemie HIS szpitala stają się jego pacjentami. Dzięki dobrej integracji systemów użytkownicy – lekarze są w procesie minimalnie obciążeni technologią. Zyski w wymiarze społecznym, ekonomicznym są oczywiste i aż proszą się o skalowanie w górę. Proces wdrożenia i usługi jest modelowy i czeka na powielenie.

Projektem podobnego typu, ale z kategorii przedsięwzięć międzynarodowych, jest wsparcie technologiczne dla Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia, eksperckiego ośrodka referencyjnego chorób rzadkich, znanego w Polsce i Europie.

Choroba rzadka, tzw. sieroca, to schorzenie zagrażające życiu lub znacznie upośledzające, występujące tak sporadycznie (mniej niż 1 na 2000 osób), że jego diagnostyka i leczenie wymagają wysiłków. Lista chorób rzadkich sięga obecnie nawet 7 tys., większość dotyczy układu krążenia. Dlatego globalnie choroby rzadkie stanowią istotny problem epidemiologiczny. Nawet 6% danej populacji cierpi na jedną z chorób rzadkich, stąd szacuje się, że w Polsce jest 2,3 mln pacjentów z chorobą rzadką.

Trafne decyzje dotyczące leczenia pacjenta powstają w toku konsultacji ekspertów z różnych krajów za pomocą wszelkich możliwych form wymiany doświadczeń innowacyjnych.Technologiczna platforma Europejskiej Sieci Współpracy w zakresie tzw. sierocych chorób kardiologicznych obejmuje dziś Kraków, Zakopane, Tarnów, Chrzanów, Kowno, Rygę, Berlin, Mediolan. Umożliwia wspólną diagnostykę, leczenie, tworzenie rejestrów i baz danych, procesy edukacyjne. Specjaliści zyskali narzędzie do współpracy i właściwej diagnostyki oraz leczenia, stworzono też rozwiązania organizacyjne, m.in. algorytm diagnostyki i leczenia, model zarządzania ruchem pacjentów z chorobami rzadkimi, model epidemiologiczny dla Europy.

Technologiczna platforma Europejskiej Sieci Współpracy w zakresie tzw. sierocych chorób kardiologicznych umożliwia wspólną diagnostykę, leczenie, tworzenie rejestrów i baz danych, procesy edukacyjne.

Idea współpracy z czołowymi ośrodkami jest urzeczywistniania także w innym projekcie, pod nazwą FUZJA, realizowanym ze Świętokrzyskim Centrum Onkologicznym. To „chmura” wspierająca diagnostykę obrazową. Celem jest zapewnianie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury oraz umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań. Powstała multimodalna platforma do fuzji, czyli nałożenia wielu badań obrazowych równocześnie i uzyskania maksymalnej liczby informacji dotyczących morfologii, ukrwienia, funkcji i metabolizmu mięśnia serca.

Badania obrazowe (SPECT, CT, MR, PET) pokazują parametry morfologii oraz funkcji narządów w zakresie fizjologii i patologii. Fuzja obrazów różnych badań zapewnia dokładność badania. Dzięki możliwości gromadzenia i przekazywania danych w chmurze istnieje możliwość przekazywania uzyskanych obrazów do innych ośrodków i tworzenie fuzji z pomocą telemedycyny.

Model ponad 20-letniej informatyzacji, cyfryzacji uczynił ze szpitala czołowy ośrodek stymulujący wykorzystanie zaawansowanych technologii medycznych w regionu i Polski.


TOP 200