Cyfrowy świat łańcucha dostaw

Współczesny rynek i wymagający klienci wymuszają technologiczne zmiany w łańcuchu dostaw organizacji. By wygrać choć o parę centymetrów ten wyścig, firmy muszą sięgać po technologie dające przewagę konkurencyjną.

Dzisiejszy biznes jest jak sport, gdzie wygrywa się o ułamki sekund i milimetry. Optymalizuje się każdy fragment biznesu. Świat technologii daje możliwość zrobić to skutecznie i tak używać w tym procesie dostępnych danych, by ich analiza i wykorzystanie pozwoliła osiągnąć przewagę. Organizacje, by umiejętnie reagować na zmiany, muszą mieć holistyczny obraz biznesu. Takiego, który nie zaczyna się od produktu czy jego sprzedaży, ale sięga o wiele głębiej, do zrozumienia potrzeb rynku, jego fluktuacji, zagrożeń. W tym nowym modelu biznesu napędzanego danymi, niezmiernie ważną rolę odgrywa łańcuch dostaw wraz z systemami planowania, wykonania i monitorowania. Stanowiący istotny procent ceny wytworzonego produktu łańcuch dostaw musi być tworzony w sposób zupełnie inny niż dotychczas.

Władza nad procesami

Współczesny produkt wymaga całkowitej uwagi – od koncepcji wykonania po dostarczenie do klienta. Cykl życia produktu musi być maksymalnie przejrzysty, czytelny, możliwie przewidywalny i widoczny dla organizacji. Tego wymaga dziś rynek, by procesy nie tylko przyspieszać, ale optymalizować w każdym momencie. Łańcuch dostaw to część wielkiego ekosystemu, w którym istnieje mnóstwo powiązań i etapów, z których każdy musi otrzymać wsparcie technologiczne, kompatybilne i zintegrowane ze wszystkimi zastosowanymi w procesie najnowszymi technologiami. Tylko w ten sposób organizacja będzie mogła mieć pełną kontrolę i zdolność reakcji. Zwinność zarządzania produktem staje się kluczowa. Choć transformację cyfrową odmienia się dziś przez wszystkie przypadki, nie jest to sztucznie nadmuchana bańka, ale rzeczywistość, w której przedsiębiorstwa prędzej czy później muszą się odnaleźć (dostosuj się lub giń). W nowej rzeczywistości konkurencja jest tak silna, że nie ma tu miejsca na błędy. Źle zaplanowane stany magazynowe, brak informacji o aktualnym miejscu transportowanego towaru, nieprzewidywalność ryzyka awarii maszyn, problemy po stronie partnerów i podwykonawców mogą spowodować, że dobrze poukładany proces zacznie się sypać jak domek z kart. Dlatego istotne jest, by mieć „władzę” nad całością i panować nad wszystkimi zachodzącymi zmianami, zdarzeniami, wyjątkami, których w logistyce nie unikniemy, ale chcemy mieć o nich informację, żeby móc reagować, a jeszcze lepiej prognozować odchylenia i symulować możliwe scenariusze.

To może zapewnić podejście end-to-end, polegające na włączeniu wszystkich stron (partnerów, klientów) do procesu, co można osiągnąć poprzez integrację systemu producenta z systemami partnerów i klientów (połączenie tzw. aplikacji "front-end"- relacji z dostawcami, z aplikacjami "back-end" - relacji z klientami). Producent udostępniając platformę do wymiany informacji otrzymuje pełny obraz od wszystkich stron procesu. Posiadanie skutecznych systemów, które na podstawie danych spływających ze wszystkich procesów przedsiębiorstwa będą w stanie dostarczyć niezbędnej wiedzy do podjęcia kluczowych decyzji i dokonać analiz predykcyjnych, jest dzisiaj wysoce pożądane.

Co z tego, że produkt zostanie zaprojektowany, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych i niezbędnych danych, skoro gdzieś po drodze cały proces zostanie zachwiany na skutek np. zakłóceń w ciągłości produkcji, co ostatecznie wpłynie na odczucie klienta końcowego (czas dostawy). Technologia ma być panaceum na zaburzanie równowagi w łańcuchu dostaw. We współczesnej, cyfrowej gospodarce taką rolę może odgrywać platforma SAP S/4HANA, wykorzystująca do wsparcia efektywności biznesu najnowsze technologie m.in. takie jak predictive analitics, big data czy machine learning. Zintegrowana z innymi narzędziami SAP, dedykowanymi do obsługi procesów w łańcuchu dostaw, stanowiąca jednocześnie punkt wyjścia wszelkich działań, dostarcza kluczowych dla uzyskania przewagi konkurencyjnej informacji. Jak określił to Hala Zeine, prezes Digital Supply Chain and Manufacturing, SAP, inteligentne technologie pomagają firmom lepiej rozumieć dane, planować i przewidywać wyniki oraz optymalizować cały cykl życia produktu, w tym doświadczenie klienta. W ten sposób organizacje otrzymują wsparcie biznesu dzięki cyfrowej nawigacji w środowisku produktu.

Cyfrowy silnik zmian

Optymalizacja zarządzania łańcuchem dostaw finalnie ma nie tylko dać efekt finansowy (choć jest to bardzo istotny element), ale usprawnić wszelkie procesy towarzyszące produkcji i sprzedaży danego produktu. Dobrze działający łańcuch dostaw wpływa na poszczególne etapy tworzenia i obsługi produktu. Zgodnie z podejściem Design to Operate, które jest podstawą cyfrowej transformacji łańcucha dostaw proponowanej przez SAP, cyfrowa przemiana rozpoczyna się już na etapie projektowania towaru czy wręcz opakowania (kształt, wielkość, użyte materiały). Ma to wpływ na inne „kawałki” łańcucha dostaw, jak choćby lepsze planowanie kolekcji, które pozwala na elastyczniejsze dostosowanie do sezonowej zmienności popytu, czy zarządzanie zapasami z uwzględnieniem popytu monitorowanego z dokładnoscią do dnia i lokalizacji, pozwalając na ogólne zmniejszenie zapasów. Szerokie włączenie narzędzi cyfrowych w świat łańcucha dostaw pozwoliło organizacjom uzyskać pełną kontrolę nad składowymi procesu razem z poprawą terminowości dostaw, widocznością produktu na każdym etapie logistyki łącznie z monitorowaniem zdarzeń planowanych i nieplanowanych, zdolnością reagowania na zmianę popytu, a finalnie ze znacznie lepszym poziomem obsługi dostawców i klientów końcowych, co przekłada się na ich zadowolenie i ogólne doświadczenia w kontakcie z marką. To klienci poniekąd wymuszają cyfrową zmianę na przedsiębiorstwach. Świat budowany w modelu natychmiastowej dostępności często spersonalizowanych towarów i usług musi być napędzany cyfrowym silnikiem.

Dogłębna integracja

Podejście, które proponuje SAP to integracja na platformie SAP S/4HANA rozwiązań jednego dostawcy. To gwarantuje wysoką efektywność wynikającą z dogłębnej integracji dedykowanych narzędzi. Paleta rozwiązań wspomagających, np. zarządzanie cyklem życia produktu, wizualizacja 3D (od projektowania przez instrukcje stanowiskowe, pakowanie, przygotowanie i wizualizację załadunku, instrukcje montażowe dla klienta końcowego czy serwis), zarządzania stanami magazynowymi, planowanie transportu, ma budować całościowy obraz łańcucha dostaw. Dzięki cyfrowej integracji na platformie SAP S/4HANA, widoczność procesów, komunikacja, planowanie, analiza i realizacja są koordynowane we wszystkich krytycznych fazach operacyjnych w oparciu o dane wejściowe w czasie rzeczywistym. Efektem jest pełna wiedza na temat produktu, ale też i elementów, bez których końcowy produkt nie odniesie sukcesu. To właśnie wspomniana koncepcja Design to Operate, spinająca całość działań:

  1. Projektowanie. Dzięki technologii projektowanie zostało współcześnie zintegrowane z procesem logistyki. Można szybciej przekazywać informacje z działów projektowych do produkcji, planować zakupy odpowiednich komponentów, szybciej wycenić i wprowadzić produkt na rynek.
  2. Planowanie. Dobrze zaplanowany popyt przekłada się na np. minimalne zatowarowanie w surowce potrzebne do produkcji. Dzięki temu kapitał pracuje efektywniej, a firma uniknie sytuacji wyprzedania towaru przy stanie minimalnych zapasów na poziomie surowców i produktów gotowych.
  3. Produkcja. Dzięki dobremu planowaniu firma nie musi zmieniać planów produkcji z dnia na dzień. Pozwala to na uniknięcie kosztownych i czasochłonnych przezbrojeń i nie rozbija planu produkcji. Dobrze zaplanowana produkcja optymalizuje wykorzystanie maszyn, ludzi i narzędzi w średnim i krótkim terminie, żeby zrealizować wcześniejsze długoterminowe plany. Aby to zrobić , potrzebne jest sprawne raportowanie wykonania i realizowanie planu.
  4. Operacje. To niezwykle istotny element łańcucha dostaw. Dzięki wykorzystaniu cyfrowej prezentacji obiektu fizycznego (Digital Twin) na przykład pompy, można uzyskać informacje o działaniu tego produktu u klienta. Zbierając dane można przewidzieć awarię i wysłać w porę serwisanta lub zamówić pompę zastępczą. Jednocześnie zbierając te dane można uzyskać informacje, które posłużą zespołowi projektowania do optymalizacji produktu.

Dzisiejszy biznes nie może pozwolić sobie na procesy analogowe, budowane silosowo. Składowe łańcucha dostaw muszą się przenikać, wspierać, dostarczać szybkich wniosków i korelować działania poszczególnych działów odpowiedzialnych za swoją część procesu. Wsparcie cyfrowe pomoże skutecznie reagować na wyzwania nowej rzeczywistości.