Cyfrowe bezpieczeństwo

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zamierza w przyszłym roku oferować usługi związane z gwarantowaniem autentyczności transakcji elektronicznych.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zamierza w przyszłym roku oferować usługi związane z gwarantowaniem autentyczności transakcji elektronicznych.

Na podstawie umowy z Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA (PWPW) od lipca br. produkuje nowe, spersonalizowane prawa jazdy. Na razie informacje do PWPW z gmin i starostw są przesyłane pocztą, w postaci wydrukowanych formularzy, ze zdjęciem i podpisem nowego kierowcy. Przedstawiciele wytwórni dążą jednak do wprowadzenia od przyszłego roku elektronicznej wymiany danych z jednostkami rejestrującymi nowych kierowców. W styczniu przyszłego roku rozpocznie się projekt pilotażowy, w którym mają wziąć udział dwa starostwa.

Prawa jazdy w sieci

"Ułatwi nam to weryfikację poprawności danych, które znajdują się na nowym prawie jazdy. Teraz, gdy dane te są skanowane u nas, każdy z drukowanych dokumentów obarczony jest możliwością wystąpienia błędu. Ponieważ najłatwiej wychwycić go na poziomie wprowadzania danych, zamierzamy udostępnić możliwość ich elektronicznej transmisji. Poprawność informacji będzie sprawdzana już w starostwach" - mówi Andrzej Pawlak, dyrektor centrum personalizacji dokumentów w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA. "Przyspieszy to także proces drukowania praw jazdy, bo nie będziemy musieli korzystać z poczty jako pośrednika" - dodaje.

Kolejnym powodem przyspieszenia i usprawnienia procesu drukowania praw jazdy jest fakt, że od 1 lipca 2000 r. każdy kierowca zostanie zobligowany do wymiany starego prawa jazdy. "Szacujemy, że liczba drukowanych dziennie dokumentów zwiększy się z 4-5 tys. dzisiaj do 10-20 tys. za rok" - mówią przedstawiciele PWPW.

PWPW negocjuje obecnie z resortem transportu aneks do umowy, która sprawi, że dane tekstowe będą musiały być przesyłane drogą elektroniczną ze starostw, ale będzie istniała także możliwość przesyłania danych graficznych (zdjęć kierowców i ich podpisów). Zdaniem Andrzeja Pawlaka, dostarczana we wrześniu br. do starostw druga wersja aplikacji nie wymaga zbyt wielu zmian, aby umożliwić wymianę danych drogą elektroniczną.

Przedstawicielom wytwórni zależy, aby Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej przygotowało odpowiednie rozporządzenia do nowej ustawy Prawo o ruchu drogowym, obligujące starostwa do tej formy komunikacji z wytwórnią. "Technologicznie i koncepcyjnie jesteśmy przygotowani do zaoferowania tego typu usług, brak jednak rozwiązań organizacyjno-prawnych" - mówi Jerzy Goraziński, kierownik działu produkcyjnych systemów informatycznych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA.

Zaufana strona

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych drogą elektroniczną Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła projekt budowy własnego centrum certyfikacji. W pierwszej kolejności będą tworzone rozwiązania wykorzystane w komunikacji ze starostwami i gminami przy przesyłaniu danych o kierowcach. Przedstawiciele PWPW liczą także na klientów z administracji i instytucji bankowo-finansowych.

Termin udostępnienia komercyjnych usług tzw. III zaufanej strony zaplanowano na lipiec 2000 r. PWPW miałaby m.in. gwarantować bezpieczeństwo transakcji i autentyczności biorących w niej udział stron, w tym np. oznaczania czasem przesyłanych drogą elektroniczną dokumentów. Odpowiednie rozwiązania powstają przy współpracy z hiszpańską wytwórnią papierów wartościowych, która stworzyła już centrum autoryzacji transakcji elektronicznych.

Zapis projektu

Wdrożenie: systemu wspomagającego produkcję praw jazdy

Technologie: system francuskiej firmy IDMatics, system Windows NT, serwery intelowskie Hewlett-Packarda, baza danych Oracle'a

Wykonanie: pracownicy wytwórni, EDS Poland

Czas trwania: styczeń-wrzesień 1999 r.

Osoby odpowiedzialne: Andrzej Pawlak i Jerzy Goraziński, PWPW


TOP 200