Cyfrowa transformacja wymiaru sprawiedliwości

System Digitalizacji Akt, Elektroniczne protokoły i Elektroniczne księgi wieczyste to najważniejsze projekty informatyczne, które mają poprawić wydajność polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Łukasz Wosik z Prokuratury Generalnej oraz Katarzyna Mużyło z Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawili podczas konferencji Computerworld "Państwo 2.0” najważniejsze projekty informatyczne, realizowane na rzecz poprawy wydajności polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Wspólną cechą omówionych przez prelegentów projektów jest to, że mają wielu adresatów zarówno po stronie instytucji wymiaru sprawiedliwości, jak i po stronie klientów końcowych: obywateli.

Zobacz również:

 • Za nami Państwo 2.0

System Digitalizacji Akt…

...Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych był realizowany w latach 2013-2015 ze środków Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. W ramach projektu zdigitalizowano akta i stworzono punkty dostępowe na szczeblu prokuratur okręgowych oraz apelacyjnych.

Aktualnie Ministerstwo Sprawiedliwości rozwija posiadany system SDA, rozszerzając jego stosowanie również na prokuratury rejonowe. Akta będą docelowo dostępne przez internet. Powstanie także dedykowany portal do kontaktów z obywatelami, będącymi stronami danych postępowań, co znacznie obniży koszty procesu zarówno dla uprawnionych, jak i prokuratorów. Projekt prowadzony będzie do 2018 roku, a jego sfinansowanie pokryją środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Elektroniczne protokoły

System Elektronicznej Rejestracji Rozpraw Sądowych to protokół elektroniczny, będący nagraniem obrazu i dźwięku (lub albo samego dźwięku) wszystkich czynności, które dzieją się na salach sądowych w trakcie rozprawy. Wedle danych Ministerstwa Sprawiedliwości w systemie rejestrowanych jest 74 tys. rozpraw miesięcznie, odbywających się w 2267 salach. Od czasu wdrożenia projektu utrwalono cyfrowo blisko 2,7 mln rozpraw.

Elektroniczne protokoły - podobnie jak omówiony wyżej system SDA - są obecnie wdrażane w kolejnych jednostkach. Do października 2018 roku e-protokoły pojawią się w kolejnych 1300 salach rozpraw - tym razem dla postępowań cywilnych i wykroczeń. Rok później rollout systemu obejmie kolejny tysiąc sal, w których odbywają się postępowania karne.

Dlaczego elektroniczne protokoły są tak ważne i pożądane? Katarzyna Mużyło wylicza korzyści płynące z takiego rozwiązania:

 • precyzyjne odtworzenie przebiegu rozpraw oraz
 • skrócenie ich czasu;
 • możliwość przeprowadzania dowodów elektronicznych oraz utrwalanie wyników postępowań dowodowych;
 • wygłaszanie uzasadnień ustnych;
 • znaczne rozszerzenie stosowania wideokonferencji w posiedzeniach sądu, a co za tym idzie,
 • odmiejscowienie rozpraw;

E-protokoły to także wzrost zaufania do sądów oraz łatwiejsza komunikacja z innymi organami czy sądami z pozostałych państw członkowskich UE.

Elektroniczne księgi wieczyste

Zdigitalizowane księgi wieczyste cieszą się popularnością wśród obywateli - wedle danych Ministerstwa Sprawiedliwości, internetowy serwis usługi jest miesięcznie odpytywany ok. 10 mln razy. W systemie zgromadzono ponad 21,2 mln ksiąg wieczystych. Elektroniczne księgi wieczyste umożliwiają między innymi:

 • przeglądanie ksiąg wieczystych przez Internet,
 • przeprocesowanie postępowań wieczystoksięgowych za pomocą sieci,
 • uzyskiwanie odpisów wybranych dokumentów,
 • weryfikację ich autentyczności i aktualności,
 • elektroniczną wymianę informacji między podmiotami prowadzącymi ewidencję gruntów oraz sądami prowadzącymi księgi wieczyste

Cyfrowa transformacja wymiaru sprawiedliwości

Łukasz Wosik, Prokuratura Generalna. Źródło: Computerworld IDG.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200