Cyfrowa transformacja według WEBCON

Polskie firmy często nie rozumieją i dlatego obawiają się zaangażowania w cyfrową transformację biznesu. Ale jest to nieunikniony kierunek, a cyfrowa transformacja nie oznacza konieczności wprowadzenia rewolucyjnych zmian, lecz umożliwia ewolucyjną modyfikację procesów biznesowych.

Żródło: WEBCON.

Polska firma WEBCON, powstała w 2006 roku, jest autorem systemu klasy RAD (Rapid Application Development) /BPM (Business Process Management) – WEBCON BPS (Business Process Suite), który już znalazł zastosowanie w wielu polskich i międzynarodowych korporacjach.

System WEBCON BPS jest przeznaczony dla praktycznie wszystkich, niezależnie od wielkości, firm i instytucji, które chcą zautomatyzować i usprawnić złożone procesy biznesowe, choć obecnie jego użytkownikami są przede wszystkim duże firmy, jak na przykład grupa TAURON, Intersport, LPP, Energa, Orange, Media Markt czy 4F. Poza Polską firma ma już użytkowników w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja czy państwa skandynawskie. W sumie system jest wykorzystywany już w ponad trzystu organizacjach, a liczba osób pracujących na co dzień z aplikacjami zbudowanymi w WEBCON BPS przekracza 300 tyś.

Zobacz również:

WEBCON BPS umożliwia nie tylko szybkie wdrażanie nowych aplikacji biznesowych, ale przede wszystkim wprowadzanie zmian w już uruchomionych, aktywnych obiegach zadań i informacji bez zaburzenia działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Do digitalizacji i automatyzacji procesów system wykorzystuje własny silnik workflow, model danych pozwalający na ich standaryzację oraz moduł umożliwiający integrację z większością już działających w firmach lub przyszłych systemów ERP/CRM, baz danych SQL lub Oracle itd.

Od 2013 roku WEBCON organizuje w Krakowie konferencje dla obecnych i potencjalnych użytkowników. Ostatnia, WEBCON DAY 2018 odbyła się na początku października 2018 roku. Jej głównym celem było przede wszystkim umożliwienie wymiany doświadczeń, inspiracji i dobrych praktyk między użytkownikami systemu, partnerami oraz ekspertami WEBCON. Podczas wydarzenia zaprezentowano również po raz pierwszy publicznie, przełomową, nową wersję platformy, WEBCON BPS 2019.

„WEBCON BPS to wszechstronne narzędzie do efektywnego i łatwego zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi. Oprogramowanie ma dużą elastyczność, wysoką wydajność i niemal nieograniczone możliwości skalowania” zapewniają przedstawiciele firmy. Podczas konferencji, z tego typu opiniami zgadzała się większość użytkowników oprogramowania, a konkretnych przykładów dostarczyli przedstawiciele m.in. takich firm jak Siemens Finance i ALD Automotive, którzy zaprezentowali sesje case study.

Oprócz tego „w porównaniu do innych tego typu platform, WEBCON BPS jest rozwiązaniem, które nie urywa kieszeni” podkreślił jeden z uczestników konferencji reprezentujący firmę zajmująca się leasingiem samochodów, która dopiero rozważa możliwość wdrożenia tego systemu.

Oprogramowanie wykorzystuje technologię RAD (Rapid Application Development) czyli gotowe elementy kodu, które po odpowiednim skonfigurowaniu pozwalają szybko zbudować aplikację bez konieczności programowania. A dzięki wykorzystaniu opracowanej przez WEBCON technologii InstantChangeTM, produkcyjne aplikacje mogą być później modyfikowane i dopasowywane do zmieniających się wymagań biznesowych..

Platforma WEBCON BPS pozwala na zautomatyzowanie takich popularnych procesów, jak rejestracja i obieg faktur, obsługa sekretariatu i rejestracja korespondencji, obsługa delegacji, helpdesku, reklamacji, wniosków urlopowych, zarządzanie limitami kredytowymi itp. Wielu użytkowników za jej pomocą buduje również specyficzne i bardzo precyzyjnie dopasowane do charakteru swojej działalności rozwiązania – jak np. monitorowanie cyklu życia silników do łodzi motorowych, włączenia/wyłączenia węzłów ciepła czy obsługa testów jakości produktów.

Oprogramowanie działa na platformie Microsoft wymagając dostępności Windows Server, SQL Server i SharePoint, choć najnowsza wersja 2019 może zostać uruchomiona także bez popularnego SharePointa. WEBCON BPS współpracuje z Office 365, a także urządzeniami mobilnymi pracującymi pod kontrolą iOS lub Android.

Cyfrowa transformacja w Polsce

Z naszego doświadczenia wynika, że polskie firmy są dość konkretne, ale hasło cyfrowa transformacja jest często nadużywane. Wiele firm wyobraża ją sobie jako absolutną transformację biznesu. A w cyfrowej transformacji chodzi o stopniowe wdrażanie kolejnych technologii, które zmieniają sposób w jaki działa firma – to mogą być kolejne optymalizacje lub automatyzacje procesów lub nowe kanały dostępu do klientów końcowych.

Sądzę, że nie ma żadnej możliwości ucieczki od transformacji cyfrowej, bo to tak jakby ktoś powiedział, że nie wdroży oprogramowania F-K i będzie dalej prowadził księgowość na papierze. To można zrobić, ale dla takiej firmy sprostanie rynkowej konkurencji będzie trudne.

Innym przykładem jest udzielanie kredytów lub leasing, które działają w oparciu o systemy scoringowe. Czy można to zrobić w oparciu o Excel i komunikować się za pomocą maila? Oczywiście że można, ale czy jest to najlepsze rozwiązanie? Nie. Firmy będą musiały automatyzować, standaryzować i zarządzać kolejnymi procesami. I to jest cyfrowa transformacja, przed którą nie uciekniemy.

Barierą jest obecnie raczej błędna interpretacja tego, czym jest cyfrowa transformacja niż faktyczna niechęć do wprowadzania zmian.

Łukasz Wróbel, wiceprezes i Chief Business Development Officer w firmie WEBCON.


TOP 200