Cyfrowa transformacja w Polsce przyśpiesza

Coraz więcej działających w Polsce firm wkracza na ścieżkę cyfrowej transformacji – wynika z najnowszego badania Dell Digital Transformation Index. Co ważne, Polska została w raporcie wskazana na 3. miejscu wśród państw o największej cyfrowej dojrzałości.

Dell Digital Transformation Index to przeprowadzane co dwa lata badanie ankietowe kadry menedżerskiej, analizujące postęp w cyfryzacji przedsiębiorstw. Raport przyporządkowuje organizacje do pięciu grup, w zależności od podejścia do cyfrowej transformacji.

  • Cyfrowi spóźnialscy – firmy bez planów cyfryzacji, z ograniczonymi projektami i inwestycjami.
  • Cyfrowi obserwatorzy – gdzie zakres inwestycji cyfrowych jest niewielki, a planowanie jest na wczesnym etapie.
  • Cyfrowi testerzy – organizacje transformujące się stopniowo i planujące na przyszłość.
  • Cyfrowi naśladowcy – firmy, które wypracowały i wdrożyły dojrzały plan transformacji, poparty inwestycjami w innowacje.
  • Cyfrowi liderzy – firmy z cyfrową transformacją „wpisaną w DNA biznesu”.

Dane do tegorocznej edycji raportu zebrano w lipcu i sierpniu 2020 r, a więc już po wybuchu pandemii koronawirusa, na podstawie ankiety rozesłanej do ok. 4,3 tys. dyrektorów i menedżerów reprezentujących firmy z 13 branż i 18 państw, w tym Polskę. W ujęciu globalnym 80 % ankietowanych odpowiedziało, że w ich organizacjach udało się w tym roku przynajmniej częściowo wdrożyć plany cyfrowej transformacji – najczęściej poprzez wzmocnienie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i rozszerzenie możliwości pracy zdalnej.

Zobacz również:

  • Oracle wprowadza Sovereign Cloud Regions dla Unii Europejskiej
  • Firmy w Polsce wydają na transformację cyfrową do 5 proc. rocznych przychodów
Cyfrowa transformacja w Polsce przyśpiesza

Digital Transformation Index - porównanie wyników z lat 2016-2020 (źródło: Dell)

Głównymi barierami cyfryzacji, podobnie zresztą jak w poprzedniej edycji badania, okazały się obawy o bezpieczeństwo danych (prywatność) i niewystarczające budżety.

Polska w awangardzie cyfryzacji

W Polsce wskaźnik postępów w digitalizacji przedsiębiorstw jest nieznacznie wyższy niż średnia globalna – wynosi 81 %. Ponadto, o ile jeszcze dwa lata temu gros organizacji stanowiły w Polsce firmy digitalizujące się stopniowo i raczej planujące przyszłe kroki tego procesu, to dziś największy odsetek stanowią biznesy z dojrzałym planem cyfryzacji popartym niezbędnymi inwestycjami w innowacje technologiczne. Liczba organizacji Digital Adopters wzrosła w Polsce w ciągu dwóch lat o 19 punktów procentowych, podczas gdy odsetek Digital Followers spadł o 23 punkty procentowe.

Cyfrowa transformacja w Polsce przyśpiesza

Digital Transformation Index - zmiana w podejściu do transfomacji cyfrowej w Polsce w latach 2018-2020 (źródło: Dell)

Z odpowiedzi 180 rodzimych menedżerów wynika, że na tak dobry wynik złożyło się kilka czynników, począwszy od zrozumienia potrzeby transformacji na poziomie zarządczym, poprzez szybkie zmiany w priorytetach inwestycyjnych i wyposażenie personelu w odpowiednie technologie i narzędzia, na dojrzałej kulturze cyfrowej kończąc.

Jeżeli chodzi o strategie cyfrowej transformacji, polscy ankietowani często – częściej niż na przykład ich koledzy z innych krajów europejskich, objętych badaniem – wymieniali m.in. wdrażanie podejścia DevSecOps, praktykę ciągłej integracji i dostarczania (CI/CD) oraz podejmowanie decyzji na podstawie danych w czasie rzeczywistym. Obszarem, gdzie polskie firmy kładą największy nacisk inwestycyjny, jest technologia 5G – infrastruktura i sprzęt „gotowy na 5G”.

Polskich menedżerów cechuje też spory optymizm. Tylko 14 % obawia się, że ich organizacja może nie przetrwać kilku najbliższych lat, podczas gdy odsetek takich odpowiedzi wśród menedżerów z Niemiec wynosi 32 %, a Hiszpanii – 43 %. Co drugi uważa jednak że przetrwanie na rynku będzie wiązać się z cięciami zatrudnienia i długim powrotem do poziomu rentowności sprzed pandemii.

Największa przeszkoda transformacyjna dla polskich przedsiębiorstw to, w odróżnieniu od wyników globalnych, zmiany legislacyjne i regulacyjne – wskazało je 32 % uczestników badania. Nieco mniej, bo 31%, wymieniło też niezdolność do uzyskania wartości z posiadanych przez firmę danych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200