Cyfrowa transformacja to funkcja specyficznych wymagań klienta

Nowy prezes globalnych struktur IFS, Darren Roos, opowiada o trendach na rynku aplikacji biznesowych i partnerskim podejściu do klientów oraz wyjaśnia, dlaczego cyfrowa transformacja nie jest sama w sobie celem szefów IT.

Jakie są Pańskie pierwsze obserwacje dotyczące firmy?

Firma IFS ma bardzo solidne podstawy i stanowi najlepszy przykład success story. Nasz biznes jest zdrowy, dochodowy i zyskowny. To, co na mnie robi duże wrażenie w IFS, to silne zorientowanie na klienta i wiedza branżowa. Pracownicy są bardzo zaangażowani i interesują się dalszym rozwojem firmy, wielu z nich jest związanych z firmą od lat. To bardzo mocne podstawy dla dalszego rozwoju.

Jestem prezesem firmy dopiero od czterech dni. W IFS dysponuję wspaniałym zespołem, na którego opinie bardzo liczę. W ciągu najbliższych tygodni będę odwiedzał kolejne oddziały i poznawał zespół IFS. Ważne w tej podróży będą też spotkania z klientami. Doświadczenie naszego zespołu, a także informacje od naszych klientów i partnerów są dla mnie bardzo istotne.

Jak postrzega Pan miejsce IFS na rynku aplikacji biznesowych? Jaki wpływ na tę perspektywę mają Pańskie doświadczenia wyniesione z SAP?

IFS i SAP działają na podobnym rynku, ale różnią się podejściem i ofertą. ERP to tylko jedna część biznesu IFS. Mamy także doskonałe rozwiązania klasy EAM (Enterprise Asset Mana¬gement) oraz FSM (Field Service Management). Rozwiązania te mogą być używane w firmach, które mają już wdrożone systemy Oracle, Microsoft czy SAP. Jesteśmy zwolennikami podejścia, które daje klientom możliwość wyboru rozwiązania, sposobu jego wdrożenia i warunków płatności. Z czasem będę starał się rozwijać synergiczne podejście do innych dużych dostawców, zamiast konkurowania. Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, musimy robić coś innego. Myślę, że klienci oczekują od nas inwestowania w bardziej skoncentrowany, przemyślany sposób – w obszary, których inni dostawcy nie obsługują.

Jakie są Pańskim zdaniem najważniejsze trendy kształtujące rynek aplikacji biznesowych?

Dostrzegam trzy kluczowe trendy. Pierwszy to chmura obliczeniowa. Klienci coraz chętniej poszukują subskrypcyjnych modeli usługowych, a my wiele inwestujemy, by zapewnić im realną możliwość wyboru. Strategią IFS jest zapewnianie porównywalnych rozwiązań, tak aby wersje on-premise oferowały to samo co wersje chmurowe, a sposób wdrożenia zależał jedynie od tego, co klient uzna za najlepsze dla siebie. Drugi trend to komunikacja i internet rzeczy. Klienci chcą łączyć urządzenia działające na brzegu sieci z jej rdzeniem, ponieważ zapewnia im to konkretne korzyści. Nowe modele biznesowe napędzają IoT. Przykładem może być duży producent silników samolotowych, który dzięki bieżącemu gromadzeniu i analizie danych dotyczących wydajności w systemie produkcyjnym będzie miał możliwość przejścia na rozliczenia godzinowe w miejsce jednostkowej sprzedaży tych urządzeń. Trzeci trend to automatyzacja i sztuczna inteligencja. Znaczna część rynku zmierza ku systemom RPA (Robotic Process Automation) oraz AI, adaptacja tego typu rozwiązań będzie się istotnie zwiększać.

Na jakim etapie cyfrowej transformacji są klienci IFS?

Cyfrowa dojrzałość naszych klientów zasadniczo różni się w zależności od branży czy regionu; nie jest przy tym celem samym w sobie, ale funkcją specyficznych wymagań klienta. Wielu szefów IT nie obchodzi cyfrowa dojrzałość sama w sobie, ale to, na ile rozwiązania technologiczne mogą zwiększać wydajność ich biznesu. Jeśli potrzebują stworzyć nowy model biznesowy, będą szukali sposobów, aby zrobić to szybko. Jeżeli np. w ich kontekście biznesowym pożądane będzie zapewnienie wysokiego stopnia mobilności pracowników w terenie, będą rozglądać się za odpowiednim rozwiązaniem. Nie interesuje ich nieokreślona „cyfrowa dojrzałość”. Dla nas oznacza to konieczność koncentrowania się raczej na specyficznych modelach biznesowych i dostarczaniu wspierających je rozwiązań niż na niemającej konkretnego znaczenia transformacji cyfrowej.

Na czym skupiać się będzie IFS w nadchodzących latach?

Na pewno będziemy koncentrować się m.in. na rozwijaniu FSM, ponieważ w tej dziedzinie jesteśmy liderem rynku. Kombinacja własnych rozwiązań chmurowych oraz akwizycji, które w tym obszarze poczyniliśmy, daje nam mocną pozycję zarówno pod kątem możliwości technologicznych, jak i przychodów.

Darren Roos CEO korporacji IFS (przejmie obowiązki 1 kwietnia 2018)