Cyfrowa transformacja postępuje dzięki dojrzewaniu środowisk IT

Według badania przeprowadzonego przez polski oddział IDC na zlecenie Dell EMC, cyfrowa transformacja dotyka już blisko ¾ przedsiębiorstw w Polsce. Jej efektami są m.in. rosnące znaczenie informatyki i poprawa pozycji działów IT w firmach.

Polscy przedsiębiorcy dostrzegają realne zmiany powodowane przez cyfryzację kolejnych obszarów biznesu. „W tak konserwatywnym kraju jak Polska, gdzie komunikaty marketingowe dotyczące przyszłości są często przyjmowane z rezerwą, aż 72% respondentów twierdzi, że ich branża doświadcza cyfrowej zmiany” – mówi Jarosław Smulski, Senior Research Manager w IDC Polska. Jednocześnie jedynie co trzecie polskie przedsiębiorstwo może pochwalić się wdrożoną strategią cyfrowej transformacji.

Czynniki wspierające postęp digitalizacji

W wielu prezentacjach marketingowych jako forpocztę transformacji cyfrowej przedstawia się takie firmy jak Uber, AWS czy Airbnb” – wylicza Smulski. Tymczasem „polskie firmy stosunkowo mało obawiają się konkurencji nadchodzącej z zewnątrz, spoza branży” – takiej odpowiedzi udzieliła raptem 1/3 uczestników badania IDC. Wśród zewnętrznych czynników skłaniających polskich przedsiębiorców do zmieniania sposobów prowadzenia biznesu ankietowani najczęściej wskazywali zmieniające się oczekiwania klientów (77%), a także nowe technologie (65%).

Zobacz również:

  • Chmura w ciężkim biznesie o globalnej skali

Najchętniej adaptowanym obszarem cyfrowej transformacji jest wśród polskich firm analityka danych – na różnych etapach planowania lub wdrażania rozwiązań analitycznych jest aż 93% organizacji. „Nasi klienci wiedzą, że to dane są prawdziwym paliwem cyfrowej transformacji” – podkreśla Dariusz Piotrowski, dyrektor generalny Dell EMC w Polsce. „Nawet najlepsza aplikacja nie jest w stanie prawidłowo realizować swoich funkcji bez dostępu do dobrych danych”. Dużą popularnością wśród średnich i dużych polskich firm cieszą się także technologie mobilne, adaptowane (lub planowane do wdrożenia) w 80% przedsiębiorstw, a także cyfryzacja wewnętrznych, firmowych procesów biznesowych (80%).

Badanie IDC potwierdziło zarazem ustalenia raportu Computerworld pt. "Chmura obliczeniowa w polskich firmach": popularność rozwiązań chmurowych w Polsce jest zauważalnie niższa, niż na rynkach zachodnich. Blisko połowa polskich organizacji w ogóle nie zamierza w dającym się przewidzieć czasie inwestować w usługi w chmurze (temat ten kompleksowo opisaliśmy w tekście "Adaptacja chmury obliczeniowej w polskich firmach" w CW 12/17).

Jeszcze mniejszym zainteresowaniem cieszą się zaawansowane technologie kognitywne, takie jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe – niemal siedem na dziesięć polskich firm nie zamierza wdrażać tego typu rozwiązań w dającym się przewidzieć czasie.

IDC i Dell EMC badają cyfrową transformację polskich firm

IDC definiuje cyfrową transformację jako "proces wprowadzania przełomowych zmian w podejściu do klientów i prowadzenia biznesu, wykorzystujących technologie cyfrowe i prowadzących do powstania innowacyjnych produktów, usług i procesów lub modeli biznesowych".

Celem zrealizowanego na zlecenie Dell EMC badania dotyczącego cyfrowej transformacji było ustalenie, jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed zarządami i CIO polskich firm w kontekście postępującej digitalizacji. Uczestnicy badania wywodzili się z 200 organizacji zatrudniających minimum 50 osób, wyłączając jednostki administracji publicznej, placówki edukacyjne oraz szpitale. Wśród respondentów znaleźli prezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy oraz szefowie działów i jednostek odpowiadających za strategię biznesową oraz IT w przedsiębiorstwach biorących udział w badaniu IDC. Dane gromadzone były na przełomie października i listopada bieżącego roku.

Wyniki badania zostały zaprezentowane podczas konferencji Dell EMC Forum 2017 w Warszawie.

Cele cyfrowej transformacji

Stawiane wobec cyfrowej transformacji cele biznesowe skupiły się z kolei wokół redukcji kosztów (60%), uatrakcyjnienia oferty produktowej i usługowej (54%) i poprawy komunikacji i współpracy biznesowej (43%). Najczęściej wskazywanymi przez respondentów innowacjami biznesowymi, mającymi w ciągu najbliższych dwóch lat wynikać z postępującej cyfrowej transformacji, będą: robotyzacja i automatyzacja (48%), konsolidacja posiadanych informacji i ich analiza (47%), a także rozwój internetowych i mobilnych kanałów sprzedaży (40%) oraz aplikacji mobilnych dedykowanych pracownikom (34%).

Wszystkie te zamierzenia nie mogą zostać przeprowadzone bez niezbędnych inwestycji w informatykę” – podkreśla Jarosław Smulski i wylicza: „blisko 50% respondentów wskazało, że będą to między innymi inwestycje w obszarach gromadzenia, przetwarzania i analityki danych, np. na bazie rozwiązań open source, takich jak Hadoop. Kolejnym obszarem inwestycji będzie modernizacja infrastruktury, którą zadeklarowało 44% ankietowanych. Mowa tu przede wszystkim o infrastrukturze zdefiniowanej przez oprogramowanie. Wreszcie, ponad 40% inwestycji skierowanych zostanie w technologie pracy grupowej”.

Najistotniejszymi barierami w procesie cyfrowej transformacji są zdaniem respondentów przede wszystkim ograniczone budżety (52%), brak niezbędnych specjalistów i kompetencji technologicznych (42%), a także trudności w wykazaniu zwrotu z ponoszonych na digitalizację nakładów (32%).

Tylko 6% firm nie dostrzega obecnie żadnych barier” – mówi Dariusz Piotrowski, i dodaje: „brak możliwości jasnego wykazania zwrotu z inwestycji to praca do wykonania dla nas i dla naszych partnerów. Mamy technologię i przykłady udanych wdrożeń ze świata, musimy pomóc realizować podobne projekty organizacjom w Polsce”.

Nastawienie do roli IT w organizacjach zmienia się

Charakterystyczną cechą państw regionu Europy środkowo-wschodniej jest skupienie kompetencji i strategicznej wizji cyfryzacji w rękach szefów działów IT: CIO. W Europie zachodniej na czele transformacji cyfrowej najczęściej stoją CEO firm. Rosnące znaczenie technologii w codziennym życiu, zarówno wśród konsumentów, jak i przedsiębiorstw, sprawia jednak, że działy biznesowe z konieczności zbliżają się do działów IT oraz zmieniają zdanie na temat ich działalności i roli w przedsiębiorstwie.

Chociaż wciąż istotna grupa uczestników badania postrzega działy technologiczne po prostu jako „niezbędny koszt” (38%), to dla większości z nich (w sumie 61%) IT to katalizator efektywności biznesowej firmy (23%) lub źródło przewag konkurencyjnych i generator dodatkowych strumieni przychodów (38%).

Działy IT mają jednak wiele do zrobienia, przede wszystkim w odniesieniu do tempa dostarczania pożądanych przez biznes usług: „21% dyrektorów i prezesów uważa, że działy IT są zbyt reaktywne, i nie potrafią dostatecznie szybko reagować na zmieniające się potrzeby biznesu” – mówi Smulski. Blisko połowa (47%) uczestników badania uważa natomiast, że IT szybko reaguje jedynie na niektóre potrzeby. Dlaczego działy IT nie są w stanie reagować dostatecznie szybko? Ponieważ w bardzo wielu firmach specjaliści IT wciąż zajmują się powtarzalnymi procesami, związanymi z obsługą infrastruktury informatycznej, które utrudniają skupienie się na bardziej rozwojowych zadaniach i wsparciu biznesu. „Uważam, że dobrą odpowiedzią na ten problem jest infrastruktura konwergentna” – sugeruje Dariusz Piotrowski – „gotowe, komplementarne rozwiązanie, które umożliwia działom IT skoncentrowanie się na analityce danych, tworzeniu aplikacji i usług, zamiast zajmowania się networkingiem czy skalowaniem infrastruktury”.

Digitalizacja postępuje wraz z dojrzewaniem środowisk IT

W zrealizowanym przez IDC raporcie ani razu nie padło hasło „cyfrowej rewolucji”. Wbrew marketingowemu przekazowi forsowanemu przez dostawców IT, cyfrowa transformacja wykazuje wiele cech naturalnej ewolucji technologii i środowisk IT w przedsiębiorstwach. „Uważam, że tak naprawdę jesteśmy świadkami długotrwałego procesu przemian, wynikającego z dojrzewania infrastruktury informatycznej, jej standaryzacji i automatyzacji” – podkreśla Jarosław Smulski.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200