Cyfrowa transformacja... od podstaw.

Cyfrowa transformacja coraz częściej nazywana jest najważniejszym megatrendem cywilizacyjnym naszych czasów. Nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne konsekwencje tych zmian stają się przedmiotem zaawansowanych projektów badawczych Komisji Europejskiej czy programów realizowanych pod auspicjami World Economic Forum w Davos.

Dwudziestowieczne modele demograficzne powszechnie przytaczane w mediach i wieszczące groźbę załamania gospodarki ze względu starzenie się społeczeństw konfrontowane są z konsekwencjami cyfrowej rewolucji, niosącej wizję zastąpienia człowieka przez inteligentne cybersystemy i pracę jako dobro rzadkie.

Aby zrozumieć zachodzące obecnie zmiany, warto cofnąć się o prawie pół wieku do prac Alvina Tofflera, amerykańskiego pisarza, socjologa i futurologa. Jego wydane wraz z żoną Heidi publikacje „Szok przyszłości” (1970) oraz „Trzecia fala” (1980) wskazywały technologię jako jeden z podstawowych czynników zmian cywilizacyjnych i społecznych, sygnalizując nadchodzącą kolejną, trzecią falę fundamentalnych dla naszej cywilizacji przemian.

Zobacz również:

  • Jak osiągnąć wyższy poziom cyfrowej transformacji w hybrydowym świecie IT
Cyfrowa transformacja od podstaw (Digital Transformation; DX) Czy to jest czwarta rewolucja przemysłowa?

Pierwsza fala, agrarna, przekształciła ludzkość ze zbieraczy i łowców w rolników i hodowców. Druga fala, całkiem nieodległa, to industrializacja i świat masowej produkcji, masowych mediów, masowej edukacji, masowej komunikacji. W ostatnich latach coraz silniej doświadczamy trzeciej fali zmian cywilizacyjnych i zarania nowej ery. Toffler określał ją jako postindustrialną, obecnie coraz częściej używa się przymiotnika „cyfrowa”, szczególnie w odniesieniu do technologii będących motorem zmian. Wiele prognoz budzących wcześniej niedowierzanie jest teraz dla nas oczywistych.

Ogólne idee wiedzy jako fundamentu nowej gospodarki i informacji jako najważniejszego zasobu wypełniają się treścią i rodzą nowe pojęcia: smart devices i weareables, Big Data, mobilność, chmura obliczeniowa, platformy społecznościowe, bio- i nanotechnologie, Internet of Things, energia odnawialna czy share economy…

Cyfrowa transformacja od podstaw (Digital Transformation; DX) Czy to jest czwarta rewolucja przemysłowa?
Klaus Schwab, założyciel i przewodniczący World Economic Forum, nazwał rodzące się wyzwania mianem czwartej rewolucji przemysłowej. Pierwsza i druga rewolucja przemysłowa to czynniki sprawcze industrializacji, czyli przejścia z tofflerowskiej fazy agrarnej w przemysłową. Czwarta rewolucja rodzi się na podwalinach trzeciej rewolucji przemysłowej i jej efektem będzie stworzenie nowych paradygmatów społecznych i gospodarczych tofflerowskiej trzeciej postindustrialnej ery. Zmiany organizacyjne i technologiczne charakteryzujące przejście między tymi fazami ze względu na dominujące znaczenie technologii cyfrowych określane są jako cyfrowa transformacja.

Cyfrowa transformacja

Cyfrowa transformacja to szczególna zmiana organizacyjna, której efektem jest przenikanie technologii cyfrowych przez wszystkie aspekty działania organizacji. Jej wynikiem jest integracja technologii cyfrowych i procesów biznesowych prowadząca do powstania nowego modelu funkcjonowania organizacji, której rdzeniem są technologie cyfrowe.

Według IDC, czołowej firmy badawczej z obszaru nowoczesnych technologii, do końca 2017 roku zmiany związane z cyfrową transformacją znajdą się w centrum strategii biznesowej 2/3 CEO z grona Top2000 światowych firm, praktycznie niezależnie od branży, w jakiej działają.

Natomiast analitycy firmy Gartner przewidują, że do końca 2016 roku już 50% przedsiębiorstw będzie opierać swoje model biznesowe na rozwiązaniach technologicznych, a do 2019 roku liczba ta wzrośnie do 83%.

Cyfrowa transformacja zrewolucjonizuje wszystkie branże, zmieniając nie tylko procesy i modele biznesowe, ale także środowisko pracy i sposób komunikacji. Powinna być więc centralnym elementem strategii nie tylko liderów, ale każdej firmy i organizacji chcących utrzymać się na rynku.

W tej transformacji kluczowa jest integracja technologii cyfrowych i procesów biznesowych a nie rozwiązywanie pojedynczych problemów biznesowych za pomocą technologii cyfrowych. Cyfrowa transformacja to nie jest cyfryzacja!

W wyniku cyfrowej transformacji powstają nowego rodzaju organizacje, które znacząco przewyższają wynikami swoich konkurentów dzięki zastosowaniu rozwiązań wykorzystujących nowoczesne technologie oraz metody przetwarzania informacji. Rezygnują z modelu działania opartego na wykorzystaniu fizycznych zasobów w celu przeniesienia potencjału wytwórczego w wymiar cyfrowy, zapewniając sobie w ten sposób zdolność do jego skalowania adekwatnego do aktualnej potrzeby rynku.

Nowe modele biznesowe

Uber - przewozy / taxi

Airbnb - zakwaterowanie

Alibaba - handel detaliczny

Skype/WeChat - telekomunikacja

Facebook - media (dostawcy treści)

Bitcoin - transakcje finansowe

Netflix - branża filmowa

Apple & Google - aplikacje (dostawcy oprogramowania)

Wiele z nowym modeli biznesowych pojawiło się wraz z nowymi przedsięwzięciami, takimi jak: Uber, Airbnb czy WeChat, łamiąc dotychczas funkcjonujące status quo w wielu branżach.

Dla działających już od pewnego czasu przedsiębiorstw, mających zdobytą dużym wysiłkiem pozycję rynkową, cyfrowa transformacja jest zarówno szansą na zdystansowanie konkurencji, jak i zagrożeniem utraty rynku na rzecz nowych, niezwykle groźnych konkurentów.

Netflix to klarownym przykład firmy, która umiejętnie wykorzystywała technologie do zmiany modeli biznesowych. Utworzona w 1998 roku jako konkurencja do tradycyjnych, stacjonarnych sieci wypożyczalni DVD zaproponowała innowacyjny model miesięcznej subskrypcji i internetowy interfejs komunikacji z klientami. Kiedy w Stanach Zjednoczonych dostatecznie upowszechniły się łącza szerokopasmowe, Netflix wykorzystał technologię do zmiany modelu działania, wprowadzając w 2007 roku streaming filmów jako usługę VOD.

Obecnie z Netflix korzysta 46 mln subskrybentów w USA i ponad 81 mln na świecie, firma odpowiada również za ok. 30% całego ruchu internetowego w Stanach Zjednoczonych (downstream traffic). Blockbuster, jak również druga największa sieć wypożyczalni wideo w USA ogłosiły bankructwo w 2010 roku.

Jak twierdzi Pierre Nanterme, CEO firmy doradczej Accenture, cyfryzacja to główny powód faktu, że ponad połowa przedsiębiorstw zniknęła z listy Fortune 500 od 2000 roku. Zaniechanie bądź nieumiejętne wdrożenie cyfrowej transformacji będzie najpowszechniejszą przyczyną upadku średnich i dużych firm w następnej dekadzie.

Już wkrótce więcej o trzech kluczowych elementach cyfrowej transformacji oraz organizacji procesu zmian.

Cyfrowa transformacja od podstaw (Digital Transformation; DX) Czy to jest czwarta rewolucja przemysłowa?
Piotr Wtulich

Piotr Wtulich jest prezesem zarządu International Data Group Poland (IDG Poland), polskiego oddziału największej na świecie międzynarodowej grupy medialnej specjalizującej się w obszarze technologii teleinformatycznych, docierającej do odbiorców w prawie 100 krajach na sześciu kontynentach. IDG Poland jest wydawcą magazynów CEO, CIO, Computerworld oraz PCWorld, a także wielu serwisów internetowych, m.in. cxo.pl oraz internetstandard.pl. IDG Poland jest również organizatorem wielu uznanych konferencji poświęconych nowoczesnym technologiom cyfrowym: DATA+, Smart City, Państwo 2.0, eCommerce Standard, Security Management and Audit Forum SEMAFOR, jak również konkursów z obszaru technologii teleinformatycznych, m.in.: CIO Roku, Best in Cloud, AudIT czy Lider Informatyki.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200