Cyfronex - transakcja roku

Cyfronex S.C. w grudniu 1994 r. zrealizował, przy współudziale brytyjskiej firmy Africagraph, kontrakt o wartości 972 mln zł.

Cyfronex S.C. w grudniu 1994 r. zrealizował, przy współudziale brytyjskiej firmy Africagraph, kontrakt o wartości 972 mln zł.

Przedmiotem kontraktu były profesjonalne programy DTP - POLSET 04 przeznaczone do składu i łamania publikacji. Pakiety te trafiły do wydawnictwa Macmillan India, gdzie będą wykorzystywane do obróbki tekstów trudnych, zawierających skomplikowane wzory matematyczne.

Kontrakt z Macmillan India był w 1994 r. największą transakcją eksportową Cyfronexu jeżeli chodzi o sprzedaż oprogramowania własnej produkcji. (zym)


TOP 200