Cyberpolicja na okrągło

Polska podpisała konwencję o zwalczaniu przestępczości w Internecie.

Polska podpisała konwencję o zwalczaniu przestępczości w Internecie.

Celem konwencji Rady Europy jest stworzenie jednolitego międzynarodowego systemu wymiany informacji o cyberprzestępstwach. Państwa, które ratyfikują porozumienie, będą zobowiązane do powołania zespołów odpowiedzialnych za reagowanie w trybie całodobowym przez 7 dni w tygodniu na zgłoszenia przypadków naruszenia bezpieczeństwa.

Jak wynika z dokumentu, państwom, które podpisały umowę, zależy na tym, aby - z uwagi na transgraniczny charakter przestępstw komputerowych - policja mogła reagować natychmiast, nie czekając na kolejny dzień roboczy. W przypadku przestępstw sieciowych nawet kilkugodzinne opóźnienie reakcji to bardzo długo. Konwencja obejmuje kwestie ochrony praw autorskich, oszustw, pornografii dziecięcej i innych przestępstw popełnianych w Internecie. Określa zakres jurysdykcji, której podlega osoba popełniająca przestępstwo. W związku ze sprzeciwem USA nie uznano za przestępstwo tworzenia stron internetowych o treściach rasistowskich.

Konwencję podpisało 30 państw, których delegacje (ze strony polskiej - przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości) były obecne na kilkudniowej konferencji w Budapeszcie, poświęconej cyberprzestępczości. Wśród sygnatariuszy - oprócz większości państw europejskich - są USA, Kanada, Japonia i RPA. Umowa międzypaństwowa zacznie obowiązywać, kiedy poszczególne państwa ją ratyfikują. Zdaniem przedstawicieli polskiego rządu, jej wprowadzenie w życie potrwa co najmniej kilka miesięcy, być może nawet rok.

Więcej informacji na temat konwencji jest dostępnych pod adresem www.stopcybercrime.net.


TOP 200