CyberWolf własnością Symanteca

Symantec przejął firmę Mountain Wave, dostawcę usług i oprogramowania zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw. W ten sposób Symantec nabył technologię CyberWolf, opracowaną z myślą o automatyzacji wykrywania przypadków naruszenia bezpieczeństwa na drodze inteligentnej analizy zdarzeń i alarmów w czasie rzeczywistym.

Symantec przejął firmę Mountain Wave, dostawcę usług i oprogramowania zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw. Przejęcie odbyło się w drodze transakcji gotówkowej o wartości 20 mln USD. W ten sposób Symantec nabył technologię CyberWolf, opracowaną z myślą o automatyzacji wykrywania przypadków naruszenia bezpieczeństwa na drodze inteligentnej analizy zdarzeń i alarmów w czasie rzeczywistym.

CyberWolf automatycznie monitoruje, filtruje, koreluje i analizuje związane ze zdarzeniami dane, generowane środowisku zabezpieczanym przez produkty różnego typu i pochodzące od różnych dostawców. Funkcja analizy porównawczej danych umożliwia ustalanie priorytetów, kondensowanie milionów raportowanych zdarzeń dziennie i wskazywanie przypadków rzeczywistego naruszenia bezpieczeństwa, wymagających reakcji administratora. Wykorzystując wewnętrzną bazę danych, CyberWolf śledzi, zapamiętuje i dopasowuje wzorce ataków.

Zobacz również:

We wrześniu Symantec udostępni wersję 2.1 CyberWolfa. Następnie technologia ta stanie się kluczowym elementem rozwiązań bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw firmy Symantec. Więcej informacji o CyberWolf: http://www.cyberwolftech.com


TOP 200