Cutter rozszerza współpracę z Infovide

Amerykańska spółka doradcza, która zrzesza takie ''tuzy'', jak Tom DeMarco, Ed Yourdon, Jim Highsmith, John Zachman czy Tim Liste, będzie ściślej współpracować z Infovide. Do tej pory kooperacja ograniczała się do udziału ekspertów z Cutter Consortium w spotkaniach Akademii Infovide. Wkrótce Infovide zostanie przedstawicielem Cutter w Polsce.

Amerykańska spółka doradcza, która zrzesza takie ''tuzy'', jak Tom DeMarco, Ed Yourdon, Jim Highsmith, John Zachman czy Tim Liste, będzie ściślej współpracować z Infovide. Do tej pory kooperacja ograniczała się do udziału ekspertów z Cutter Consortium w spotkaniach Akademii Infovide. Wkrótce Infovide zostanie przedstawicielem Cutter w Polsce.

Karen F. Coburn, prezes Cutter Consortium

Karen F. Coburn, prezes Cutter Consortium

Cutter Consortium to jedna z najbardziej poważanych spółek doradczych na świecie. Z jej usług korzysta ponad 5 tys. korporacji. Prawie połowa to firmy spoza USA. "Do tej pory nie byliśmy obecni w tej części Europy i liczymy, że umowa o współpracy z Infovide to zmieni. Polska spółka kieruje się podobną filozofią i ma podobną do naszej kulturę organizacyjną, dość nieformalną i opartą na dyskusji" - mówi F. Coburn, prezes Cutter.

W ramach inicjatywy Infovide Cutter Innovation Council polscy konsultanci będą brać udział w opracowaniu raportów na temat m.in. zarządzania architekturą informacyjną, projektami, regułami biznesowymi i infrastrukturą, a Cutter będzie korzystać z ich pomocy przy realizacji konkretnych zleceń. Infovide będzie także prowadzić szkolenia i warsztaty m.in. z zarządzania projektami firmowane przez Cutter. Borys Stokalski, prezes Infovide, do dziś wspomina pierwszą dyskusję na temat zarządzania projektami, którą odbył kilka lat temu z Tomem DeMarco. "Tom prowadził dla nas seminarium. Spodziewałem się usłyszeć o harmonogramowaniu, budżetowaniu, strukturach organizacyjnych. Tymczasem on stwierdził, że te sprawy stanowią zaledwie powierzchowną, techniczną warstwę zagadnienia. Rozmawiał z nami o inspirowaniu i kierowaniu ludźmi, ryzyku, efektywności twórczej pracy. Taki właśnie charakter mają seminaria Cutter Consortium" - mówi.

Dla pracowników Infovide współpraca z Cutter stwarza okazję na zaprezentowanie swoich poglądów na łamach prestiżowego Cutter IT Journal. Jesienią br. ukaże się numer redagowany przez Borysa Stokalskiego, poświęcony kwestiom związanym z rolą innowacji we współczesnym biznesie.

Umowa z Infovide nie wyklucza współpracy z innymi polskimi firmami. Prawdopodobnie do prac w zespołach eksperckich Cutter Consortium będzie chciał zaangażować naukowców z polskich wyższych uczelni.

Oferta edukacyjna

Cutter ma bogatą ofertę edukacyjno-doradczą. Wśród usług oferuje dostęp do 10 centrów tematycznych poświęconych m.in. zarządzaniu projektami, strategii IT, usługom web, szacowaniu ryzyka. Ponadto organizuje konferencje, oferuje biuletyny mailowe i czasopisma papierowe.


TOP 200