Crowley ma 1000 klientów

Tysiąc klientów ma firma Crowley, operator telekomunikacyjny, dostawca technologii bezprzewodowego dostępu do Internetu i transmisji danych w Polsce. Większość z nich to duże i średnie firmy, działające na terenie Warszawy i korzystające z usługi dostępu do Internetu.

Tysiąc klientów ma firma Crowley, operator telekomunikacyjny, dostawca technologii bezprzewodowego dostępu do Internetu i transmisji danych w Polsce. Większość z nich to duże i średnie firmy, działające na terenie Warszawy i korzystające z usługi dostępu do Internetu.

"Rozwijamy się znacznie szybciej niż zakładaliśmy, a tak dynamiczny wzrost pozwoli nam na systematyczne uzupełnianie oferty o nowe produkty" - mówi Jacek Kotur, dyrektor ds. relacji biznesowych w Crowley Data Poland.

W ciągu 2001 r. firma pozyskała 500 klientów - większość z nich znajduje się w Warszawie (52%) i w Trójmieście (15%). Firma świadczy również usługi dla klientów w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.

Wśród odbiorców usług Crowley Data Poland znajdują się m.in. Rafineria Gdańska, Fazer Polska, C.Hartwig, Nordea Bank, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Poczta Polska, GE Capital Bank oraz najwięksi operatorzy telekomunikacyjni.

24% klientów sieci Crowley to firmy usługowe, zaś ponad 14% - handlowe. Instytucje finansowe stanowią prawie 5% klientów, a administracja państwowa 2,7%.

Wśród usług oferowanych przez Crowley Data Poland największym zainteresowaniem cieszy się dostęp do Internetu: korzysta z niego 70% klientów. Rośnie również liczba użytkowników VPN - 13% odbiorców. Wiele firm wykorzystuje także kanały cyfrowe oraz łącza transmisji danych. Klienci wybierają najczęściej łącza o najwyższej przepływności: 2 Mb/s, najmniej - bo tylko 15% odbiorców - korzysta z łączy 1 Mb/s.

W maju br. Crowley Data Poland ujednoliciła swoją markę z międzynarodową grupą kapitałową. Obecna nazwa - Crowley - jest zgodna z nazewnictwem stosowanym w firmach należących do George'a Crowley'a. Tym samym firma zrezygnowała z dotychczasowej nazwy sieci bezprzewodowej Datastar i promuje ją pod jednolitą marką Crowley.


TOP 200