Credit Agricole wspiera procesy biznesowe

Credit Agricole Bank Polska wykorzysta platformę webMethods firmy Software AG do usprawnienia kontroli nad przebiegiem procesów biznesowych oraz integracji środowiska informatycznego bazującego na architekturze usługowej SOA.

Credit Agricole wspiera procesy biznesowe

Dzięki funkcjonalności z zakresu monitorowania złożonych strumieni zdarzeń oprogramowanie firmy Software AG ma również stanowić swego rodzaju system ostrzegania przed nietypowymi zjawiskami zachodzącymi w obrębie firmy. To z kolei ma pozwolić na podniesienie efektywności całej organizacji. Według przedstawicieli banku, wdrożenie rozwiązań webMethods umożliwi zbudowanie jednej, w pełni zintegrowanej platformy informatycznej wspierającej obsługę kluczowych procesów biznesowych. Dodatkowe korzyści przynieść ma wykorzystanie oprogramowania webMethods w kontekście zarządzania infrastrukturą IT. Plany zakładają wdrożenie zintegrowanego pakietu wspierającego zarządzanie procesami biznesowymi: webMethods Business Process Management Suite, szyny integracyjnej webMethods Enterprise Service Bus, a także oprogramowania CentraSite, które stanowić będzie wsparcie w zakresie zarządzania usługami architektury SOA. Credit Agricole Bank Polska będzie jednocześnie pierwszą firmą w Polsce, która zdecydowała się na wdrożenie środowiska webMethods Business Events. Oprogramowanie klasy Complex Event Processing pozwoli na analizowanie w czasie rzeczywistym zdarzeń zachodzących w ramach całej organizacji biznesowej banku. System zostanie wykorzystany do wykrywania wzorców zdarzeń biznesowych, związanych z nimi trendów, a także do ostrzegania przed sytuacjami wyjątkowymi. Dostawcą rozwiązania dla Credit Agricole Bank Polska będzie firma Infovide-Matrix. Zakończenie prac wdrożeniowych zaplanowano na pierwszą połowę 2012 roku. W ramach zawartego kontraktu opracowana zostanie również dodatkowa dokumentacja, która ma pozwolić na usprawnienie procesów zarządzania zasobami informatycznymi w przyszłości.


TOP 200