Coś dla palaczy

British American Tobacco łączy się z Rothmans of Pall Mall. Powstanie jeden dział informatyki.

British American Tobacco łączy się z Rothmans of Pall Mall. Powstanie jeden dział informatyki.

Nadal trwają procedury prawne, w wyniku których - najprawdopodobniej 1 września br. - zostanie zatwierdzone połączenie Rothmans of Pall Mall i British American Tobacco (BAT). Biorąc pod uwagę wielkość obu firm, należałoby raczej mówić o wchłonięciu Rothmansa przez BAT. Integracja stosowanych systemów informatycznych rozpocznie się we wrześniu i potrwa ok. 3 miesięcy.

"Przygotowujemy wizję połączenia działów informatyki obu firm w Polsce. Na pewno Rothmans przyjmie rozwiązanie funkcjonujące w BAT. Zamierzamy jednak przeprowadzić archiwizację danych z dotychczasowego systemu z ostatnich 5 lat" - mówi Roman Maret, dyrektor działu informatyki BAT i kierownik projektu integracji obu firm (także od strony biznesowej). W Rothmansie funkcjonuje system Sun Systems.

"Trudności w dostosowaniu systemów informatycznych są raczej natury biznesowej. W BAT wszystkie procesy przebiegają na poziomie lokalnym, w Rothmansie zaś niektóre, np. dostawy i zamówienia, są sterowane na poziomie całego regionu europejskiego. Problemem jest odwzorowanie tych różnic w SAP R/3" - mówi Roman Maret. Swoją działalność w Polsce Rothmans opiera na koncepcji outsourcingu, zlecając firmie trzeciej produkcję papierosów według dostarczonej specyfikacji. BAT produkuje papierosy w innej technologii i dysponuje własną fabryką.

Przejście na R/3 będzie odbywało się stopniowo i zostanie przeprowadzone wspólnie przez pracowników działu informatyki obu firm. Stopniowo będą przenoszone grupy procesów, odwzorowywane na początku w środowisku testowym. W skład systemu SAP R/3 funkcjonującego w BAT wchodzą moduły finanse i kontroling, dystrybucja, planowanie produkcji i gospodarka materiałowa. Pakiet ten nie będzie rozszerzany o nowe moduły, a jedynie dostosowywany do potrzeb wynikających z integracji.

Jednym z nielicznych systemów przejętych od Rothmansa będzie oprogramowanie wspomagające tzw. van-selling, zwłaszcza moduły obsługi fakturowania. System ten umożliwia wymianę danych na temat stanów magazynowych, cech produktów, cen i danych klientów między centralnym systemem przedsiębiorstwa i komputerami naręcznymi, w które wyposażeni są kierowcy w terenie. Niebawem w BAT zostanie rozpoczęty projekt pilotażowego wdrożenia tej części rozwiązań informatycznych Rothmansa.

W wyniku połączenia powstanie jeden dział informatyki W BAT pracuje 16 informatyków, w Rothmansie - 3.


TOP 200