Coś dla mniejszych

Dostępne są tanie rozwiązania do tworzenia internetowych katalogów.

Dostępne są tanie rozwiązania do tworzenia internetowych katalogów.

Jedną z bardziej znanych aplikacji wspomagających sieciowy handel jest iCat Electronic Commerce Suite 2.1 - produkt iCat Corporation. Pakiet dobrze przenosi tradycyjne katalogi handlowe do świata internetowych usług on-line. Przy cenie ok. 1500 USD (dla pojedynczego użytkownika) zakup iCat Electronic Commerce Suite jest ciekawą propozycją. Wersję próbną otrzymać można pod www.icat.com lub zamawiając płytę CD bezpośrednio u producenta.

W skład aplikacji iCat Electronic Commerce Suite wchodzą 3 programy - Commerce Publisher, Commerce Exchange oraz iCat Commerce Player. Pierwszy jest narzędziem służącym do edycji i budowania tworzonego katalogu. Commerce Exchange to serwer bazy danych, w której przechowywana jest zawartość katalogu, zaś za pomocą Commerce Player można dystrybuować gotowy katalog na płytach CD. Może on być stosowany do publikacji w Internecie, jak też wykorzystywany do tworzenia katalogów w intranetach lub na płytach CD. Proces tworzenia katalogów we wszystkich przypadkach jest bardzo zbliżony.

Tworzenie katalogu

Commerce Publisher został opracowany przy użyciu oprogramowania 4th Dimension i, niestety, widać tego efekty. Nieskalowalne, proporcjonalne czcionki utrudniają wyświetlanie tekstów z dużą rozdzielczością. Aplikacja nie stosuje się do żadnej z okienkowych konwencji znanych z . Jest to zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę macintoshowe korzenie 4th Dimension. Dlatego wersja pakietu dla Macintosha prezentuje bardziej klarowy interfejs użytkownika. Jednak mimo mizernie prezentującego się ekranu, Commerce Publisher wypełnia dobrze swe zadanie. Tworzenie katalogów jest względnie proste. Produkty zorganizowano w sekcje, które można dzielić na kategorie i podkategorie (do 5 poziomów). Do opisu produktów można dołączyć różne pliki multimedialne (choć nie można ich przeglądać z poziomu pakietu służącego do tworzenia katalogu).

Rekord z opisem pojedynczego towaru może zawierać 24 pola tekstowe i numeryczne. Pozwala to na swobodne dostosowanie do potrzeb klienta. Rekordy mogą być też powiązane wzajemnie, co umożliwia poinformowanie klienta o występowaniu w bazie innego związanego z danym produktu. Ciąg czynności wymagany przy korzystaniu z aplikacji nie jest może logiczny, ale łatwo do niego przyzwyczaić się.

250 gotowych szablonów katalogów pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy. Wybierając jeden z nich, wystarczy zdefiniować produkty, sekcje i ewentualne kategorie. Oczywiście wzory katalogów można zmieniać, choć wymaga to zastosowania języka iCat Command Language (ICL) - mieszanki HTML, SQL oraz własnego kodu producenta, służącego do definiowania katalogów. ICL jest językiem łatwym do zrozumienia, a jego składnia nie jest bardziej skomplikowana niż większości języków, służących do integracji baz danych ze środowiskiem WWW. Możliwe do skopiowania przykłady, zawarte w szablonach, są znaczącym ułatwieniem dla użytkownika. Korzystanie z gotowych szablonów nie zwalnia jednak od konieczności dokonywania małych poprawek w HTML.

Wprawdzie Commerce Publisher może importować dane o produktach z baz tekstowych o rekordach oddzielonych tabulatorem bądź innym znacznikiem - ale nie może on skorzystać z żadnego z tradycyjnie wykorzystywanych formatów. Do pakietu dołączona jest natomiast wyczerpująca informacja, ułatwiająca eksport danych w różnych formatach.

Dobijając targu

Do złożenia zamówienia przez użytkownika iCat Electronic Commerce Suite posługuje się czymś w rodzaju "kartki z listą zakupów". Można zdefiniować odrębne dokumenty (strony HTML), które będą wyświetlane, gdy klient doda dany produkt do "koszyka z zakupami". Inny dokument zostanie wywołany, gdy "odłoży towar na półkę", jeszcze inny zaś - gdy zdecyduje się na dokonanie ostatecznej transakcji zakupu. Szablony, stosowane przy generacji tych dokumentów "locie", można łatwo modyfikować.

Pakiet iCat obsługuje większość ze stosowanych współcześnie sposobów realizowania elektronicznych płatności. Wśród nich można wymienić metody proponowane przez Checkfree, First Virtual, Cybercash i Open Market, a także mechanizmy transakcji wykorzystujące Secure Sockets Layer oraz Secure HTTP. Otrzymywane zamówienia mogą być przeglądane w postaci szczegółowych lub zbiorczych raportów.

Commerce Exchange jest aplikacją CGI, którą uruchamia się razem z dowolnym standardowym . Komendy języka ICL wykonywane są przez Commerce Exchange, który uzyskuje dostęp do bazy danych Commerce Publisher w celu obsługi zapytań do bazy. Commerce Publisher musi być uruchamiany na platformie Windows lub Macintosh i może być także używany jako samodzielny serwer bazy danych. Commerce Exchange został zoptymalizowany w celu uzyskania największej wydajności serwera oraz wyposażony w odpowiednie narzędzia administracyjne i edycyjne. Można w nim wygenerować plik tekstowy, opisujący złożone zamówienia, co pozwala potem importować go do arkusza kalkulacyjnego.

(IW/jm)


TOP 200