Coraz większy odsetek pomyślnych wdrożeń SOA

Badania przeprowadzone przez firmę Amberpoint pokazały, że większość implementacji SOA kończy się już sukcesem.

Według wyników badań, 38 proc. instalacji SOA spełnia postawione przed nią cele, a 60 proc. spełnia większość postawionych wymagań. Jednocześnie tylko 1,5 proc. projektów SOA kończy się niepowodzeniem, co pokrywa się ze średnimi wynikami wszystkich wdrożeń projektów programowych.

Jednym z wniosków z tych badań jest to, że SOA nie jest już postrzegana jako synonim web services. Około 58 proc. przedsiębiorstw włącza do systemów SOA rozwiązania wymiany wiadomości nie związane z SOAP (takie jak MQ lub RMI). Jednocześnie w 68 proc. wdrożeń systemów SOA są zawarte pakiety aplikacji, takie jak np. SAP.


TOP 200