Coraz więcej wirtualizacji

Dzięki tej technologii, na dobre goszczącej w centrach danych, oszczędność miejsca i energii stała się faktem.

Wirtualizacja nawet trzech serwerów przynosi efekty, więc to także technologia dla małych i średnich firm.

Marcin Zieliński, VMware Sales Manager w Avnet

Dzięki wirtualizacji obniżyły się koszty funkcjonowania firmowej informatyki, łatwiejsze stało się zarządzanie nią. "Trudno znaleźć dziś duże przedsiębiorstwo, które nie stosowałoby wirtualizacji. Naturalnym odbiorcą tej technologii są także podmioty z sektora publicznego. Jednak przeszkodą w szybkiej adaptacji w tym sektorze są długotrwałe procedury przetargowe. Ich przedstawiciele możliwości wirtualizacji znają, czynnie uczestniczą w poświęconych im seminariach i szkoleniach" - mówi Marcin Zieliński, VMware Sales Manager w Avnet. Interesujący dostawców wirtualizacji kolejny segment rynku to małe i średnie firmy. Trudno do nich dotrzeć z komunikatem o korzyściach z jej wykorzystania. "Tymczasem koszty zastosowania są dużo niższe, a wirtualizacja nawet trzech serwerów przynosi efekty" - dodaje.

Kierunek chmura

Wykorzystanie wirtualizacji pomaga w realizacji koncepcji prywatnej chmury obliczeniowej, chociażby poprzez centralizację rozproszonych wcześniej zasobów. "Takie zjawisko obserwujemy od lat - budowę chmury prywatnej - jednak każda z firm indywidualnie dobierać będzie model wykorzystania możliwości chmury prywatnej i publicznej" - mówi Marcin Zieliński. Zwraca jednak uwagę, że zastosowanie cloud computing nie ogranicza się do wykorzystania wirtualizacji serwerów, lecz także wielu innych obszarów, takich jak pamięci masowe i komputery desktop.

"Cloud computing to raczej całościowy efekt wdrożenia tych technologii" - mówi Marcin Zieliński. Stabilność i efektywność wirtualizacji zaczęła przynosić także korzyści nie tylko działom IT, ale i obsługiwanym przez nie pionom biznesowym. Dlatego dostawcy technologii wirtualizacyjnych idą za ciosem, popularyzując ich zastosowanie w kolejnych obszarach.

Ujęcie całościowe

"Taka właśnie była idea naszej konferencji. Oprócz rozwiązań dla centrów danych od VMware i IBM, prezentowane były także narzędzia do zabezpieczenia wirtualnych środowisk firmy Veeam i terminale do wirtualizacji desktopów Wyse" - mówi Marcin Zieliński. Na upowszechnienie wirtualnych desktopów poczekamy pewnie 2-3 lata. Pierwsze projekty w Polsce na kilkaset stanowisk zostały już jednak wdrożone, w trakcie są kolejne, obejmujące liczbę stanowisk idącą w tysiące. Jest to rozwiązanie dla mobilnych pracowników potrzebujących dostępu do firmowych zasobów, a także dla firm o rozproszonej strukturze. Wirtualne desktopy eliminują konieczność utrzymywania lokalnych administratorów.

"Pierwszą korzyścią z wirtualnego desktopu jest brak konieczności instalowania systemu operacyjnego na każdym komputerze. Poszerzanie środowiska też nie stanowi problemu. IT może zajmować się ważniejszymi wyzwaniami. Co warte odnotowania, korzyści pojawiają się już nawet przy wirtualizacji kilkudziesięciu desktopów" - podsumowuje Marcin Zieliński.

Computerworld był patronem medialnym organizowanej przez Avnet konferencji "Twoja przyszłość w chmurze. Przystosowanie Twojego DataCenter do aktualnych potrzeb".


TOP 200