Coraz więcej urządzeń i danych, coraz mniej czasu i uwagi

Konferencja „Dynamics dla Biznesu” była dla polskiego oddziału Microsoft okazją do zaprezentowania odpowiedzi na trendy rynkowe oraz oczekiwania biznesu wobec informatycznych systemów zarządzania zasobami.

Zmiany w strategii Microsoftu i skutki jej wdrażania dla klientów i partnerów korzystających z aplikacji biznesowych koncernu z Redmond wymusza aktualna sytuacja na rynku. Odmieniane przez wszystkie przypadki słowa-klucze: społeczność, mobilność, analityka, chmura i cyberbezpieczeństwo, stały się istotnymi trendami z racji rosnących oczekiwań biznesu w stosunku do rozwiązań informatycznych.

Oczekiwania wczoraj i dziś

Ciekawą analizę tej kwestii przedstawił podczas konferencji prof. Mariusz Flasiński, kierownik Katedry Systemów Informatycznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Kiedy jeszcze 10–15 lat temu wdrażano systemy ERP, były one traktowane jako swoista funkcjonalna rama dla generycznego modelu zarządzania”. Od informatyki spodziewano się przede wszystkim ram opisujących procesy. Obecnie obserwujemy „silne oczekiwanie wsparcia i realizacji krytycznych, strategicznych celów biznesowych” – podkreśla prof. Flasiński, dodając, że celem takim jest głównie sukces rynkowy.

Uwarunkowaniem rosnących oczekiwań wobec zaplecza IT jest ogromne nasycenie i szerokie możliwości wyboru spośród produktów i usług dostępnych na rynku. Efektem takiego stanu rzeczy jest „klientocentryzm – nastawienie na klienta. Rzeczywiście, dzisiaj klient jest najważniejszy” – mówi Mariusz Flasiński. Na czym polega ukierunkowanie na klienta? „Przede wszystkim na dynamicznym reagowaniu na jego potrzeby. Klient nasz pan. Dwadzieścia czy trzydzieści lat temu było to tylko hasło, dzisiaj jest to prawda”. Drugim elementem „klientocentryzmu” jest wysoka jakość spersonalizowanej i kompleksowej obsługi.

Operacyjne cele biznesowe

Według Mariusza Flasińskiego, przełożenie „klientocentryzmu” na poziom operacyjny (na poziomie strategicznym to wciąż sukces rynkowy) pozwala określić krytyczny, operacyjny cel biznesowy jako uwarunkowanie skoordynowaną, wydajną współpracą obszarów: marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.

Zapewnienie wysokiej jakości wymienionych wyżej obszarów działania biznesu wymaga wdrożenia takich aplikacji biznesowych, które umożliwią elastyczne modelowanie procesów i ich łatwą „rekonfigurowalność”. Drugim elementem układanki są nowoczesne rozwiązania ERP i CRM, trzecim zaś systemy analityki biznesowej.

Charakterystyczną cechą nowoczesnych aplikacji biznesowych jest ich elastyczność i daleko posunięta współpraca między sobą – stare kontenery nie mają obecnie racji bytu. Koniecznością jest łatwy w obsłudze, intuicyjny interfejs, który wspiera urządzenia mobilne i zdalny dostęp do informacji. „Powinien również umożliwiać wykonywanie pewnych operacji: złożenie zamówienia czy w pewnych przypadkach udostępnienie jakichś dokumentów" – opowiada Mariusz Flasiński. Bardzo przydatna jest jego zdaniem także możliwość „sprzedaży wielokanałowej”. „Klient musi mieć możliwość poruszania się między różnymi kanałami sprzedaży”.

Pamiętać należy, że zanim klient dokona zakupu, szuka informacji na temat interesującego go zagadnienia w internecie i sieciach społecznościowych, a zatem „ważną, kolejną cechą nowoczesnych rozwiązań jest to, aby była możliwość monitorowania serwisów społecznościowych. Dzięki nim możemy zapoznać się z opinią naszych klientów o naszych produktach i usługach, ba, poznać, kim są nasi klienci” – podkreśla Mariusz Flasiński. Serwisy społecznościowe to także miejsce, „gdzie można również sprzedawać, szukać potencjalnych klientów”.

Synergię obszarów marketingu, sprzedaży i obsługi klienta wspierać powinien system pracy grupowej, dający możliwość projektowania workflow – kontynuuje Mariusz Flasiński. Takie rozwiązania muszą zawierać możliwość pracy na zgromadzonych w repozytorium dokumentach oraz wiązać gromadzone dane z firmowym systemem analityki biznesowej.

Przełożenie teorii na praktykę

Podczas konferencji „Dynamics dla biznesu” uczestnicy mieli okazję poznać wdrożenia pakietu aplikacji biznesowych Microsoft wśród firm będących liderami szeregu różnych branż, np. Cargill, Perła Browary Lubelskie SA, DAX Cosmetics czy Inter Cars, a także dowiedzieć się, jak sprawdzić, czy funkcje danych aplikacji uzasadniają inwestycje w przypadku ich organizacji.

Konkluzja wystąpień jest jedna: odpowiednio dobrane aplikacje biznesowe umożliwiają przedsiębiorstwom i instytucjom podejmować wyzwania stawiane przez przesycony produktami i usługami rynek. Pozwalają skorzystać na rosnącej liczbie urządzeń i generowanych przez nie danych oraz wyjść naprzeciw oczekiwaniom biznesu, który nie ma czasu ani cierpliwości do pracy na starych, nieintuicyjnych aplikacjach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200