Coraz więcej IP w komunikacji

Kolejny rok w branży teleinformatycznej upływa pod znakiem rosnącego znaczenia sieci IP, zarówno w segmencie konsumenckim, jak i instytucjonalnym. Wybór usług dodatkowych, dostępnych wyłącznie pod postacią szeroko rozumianej pakietowej transmisji danych, a mogących znacznie poprawić wydajność procesów biznesowych, nie pozwala lekceważyć zachodzących zmian.

Nawet najwięksi sceptycy, by nie pozostać w tyle za konkurencją, będą musieli przekonać się do jakiejś formy komunikacji IP. Pomoże im w tym sam rynek, który już teraz oferuje coraz więcej usług zarządzanych przez dostawców zewnętrznych, realizowanych w formie XaaS (Infrastructure as a Service, Software as a Service, Communications as a Service) lub "cloud computing". Rosnąca rola przetwarzania danych w "chmurze" będzie szczególnie widoczna w segmencie rozwiązań Unified Communications, stanowiących istotę komunikacji IP.

Wydaje się również, że przyspieszenie zmian modernizujących tradycyjne rozwiązania telefonii firmowej nastąpi w odpowiedzi na oficjalne deklaracje niektórych operatorów telekomunikacyjnych, zapowiadających koniec świadczenia usług PSTN. Nie stanie się to nagle, ale specjaliści już teraz zalecają, by zacząć proces dostosowywania własnej infrastruktury sieciowej do nowych wymagań.

Liczby mówią same za siebie - w 2015 r. wartość usług związanych z systemami Voice over IP/Unified Communications ma wynieść 74,5 mld USD.

Na uwagę zasługuje fakt, że dotychczasowe, dość enigmatyczne pojmowanie przez wielu przedsiębiorców koncepcji zunifikowanej komunikacji nabiera realnych kształtów. Przedstawiciele segmentu biznesowego zdają sobie sprawę, że wdrożenie telefonii IP wraz z usługami dodanymi zwiększa produktywność i pozytywnie wpływa na relację z klientami. Wideokonferencje - inny element rozwiązań UC - mają zaś wymierny wpływ na redukcję wydatków operacyjnych, związanych z podróżami służbowymi, i znacząco wpływają na przyspieszanie podejmowania decyzji. Zintegrowanie sieci przewodowych, bezprzewodowych i komórkowych, co również stanowi część kompletnego systemu Unified Communications, zwiększa mobilność pracowników i otwiera firmę na nowe rynki.

Wszechobecna presja dotycząca cięcia kosztów działania firm spowodowała, że wspomniane już wideokonferencje stały się odrębnym bytem, który sam w sobie może przynieść wiele korzyści. Rozwój technologii i coraz większa konkurencja między czołowymi graczami rynku przyczyniły się do zwiększenia dostępności rozwiązań wideokonferencyjnych wysokiej jakości. Segment telepresence (teleobecności) nadal pozostaje co prawda domeną największych korporacji, ale przedstawiciele średnich i małych firm również mają już w czym wybierać. Według szacunków, w 2015 r. wartość rynku wideokonferencji ma wynieść 5 mld USD, przy zachowaniu stale rosnącej dynamiki zmian.

Ważnym aspektem mającym wpływ na rozwój całej branży IP jest zbliżający się moment migracji w kierunku protokołu , następcy wysłużonego już IPv4. Potencjał nowego standardu jest znaczny, nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale również sprzedażowego (istotne zwiększenie puli adresowej, czyli możliwości podłączania urządzeń IP).

Mimo nieuchronności zetknięcia się ze światem IP, zawsze warto pamiętać o racjonalizacji wydatków i optymalizacji wskaźnika inwestycji do faktycznych potrzeb. Wobec rosnącej podaży sprzętu, aplikacji i usług związanych z komunikacją IP, przed każdą większą modernizacją należy dokonać szczegółowej analizy rynku.


TOP 200