Coraz mocniejsza Java

Czy w niedalekiej przyszłości Java zagrozi platformie Windows?

Czy w niedalekiej przyszłości Java zagrozi platformie Windows?

Zalety i wady Javy

Główne zalety Javy (języka i platformy):

  • Niezależność od platformy sprzętowej i systemowej.

  • Obiektowość, zapewniająca możliwości dziedziczenia i wielokrotnego używania kodu.

  • Dobre właściwości funkcjonalne i większa łatwość używania niż C++.

  • Dobry model bezpieczeństwa (tzw. snadbox), chroniący komputer klienta przed wrogimi działaniami ze strony innych użytkowników sieci i wirusami.

  • Niewielki kod wykonywalny, nie obciążający sieci podczas przesyłania.
Główne wady Javy:

  • Trudna do osiągnięcia całkowita niezależność od platformy - drobne różnice w implementacji maszyny wirtualnej Java powodują znaczne różnice w wyglądzie tej samej aplikacji na różnych paltformach.

  • Model bezpieczeństwa Javy utrudnia współdziałanie z systemem operacyjnym komputera.

  • Za mała wydajność aplikacji.

  • Brak standardu języka.
Java - język programowania, środowisko do opracowania aplikacji i platforma do ich uruchamiania - w ciągu ostatnich dwóch lat, od pojawienia się pierwszych narzędzi dla programisty, zyskała wielu zwolenników. Ocenia się, że na świecie używa jej na co dzień lub okazjonalnie ponad 750 tys. programistów. Coraz częściej duże aplikacje do obsługi działalności gospodarczej opracowywane są w Javie - najczęściej korzysta się z Javy jako języka programowania, zapewniającego pisanie aplikacji na wybranej platformie systemowej i uruchamianie ich na platformie dostępnej w firmie.

Programista może pisać aplikacje w Windows i uruchamiać je na Windows NT, serwerze i stacji roboczej Unix, AS/400, Macintoshu, a nawet na mainframie, bez potrzeby zajmowania się poszczególnymi właściwościami każdej platformy. To znakomicie ułatwia pracę i znacznie zwiększa wydajność programisty.

Pochodzenie Javy od języka C++ zapewnia jej dobre właściwości, a ponadto wyeliminowano największy problem, z którym w C/C++ programiści borykają się od lat - usuwaniem z pamięci obiektów już nie używanych (tzw. garbage collection). Java czyni to automatycznie. Trudności jakie w C/C++ zawsze sprawiały wskaźniki (pointer) do obiektów, w Javie nie występują.

Niestety, nie jest to język idealny. Interpretacyjna natura Javy powoduje, że podobnie jak wczesne wersje Basicu, program w Javie działa wolno. Częściowym rozwiązaniem są kompilatory, działające na bieżąco w maszynie wirtualnej (just-in-time compiler). Zapowiadana od roku przez SUN-a nowa technologia interpretacji języka, realizowana w wirtualnej maszynie HotSpot, ma zapewnić programom w Javie wydajność zbliżoną do wydajności kompilowanych programów w C/C++.

Kształt języka

Walka o Javę toczy się głównie między jej twórcą - Sun Microsystems i Microsoftem. Microsoft próbuje przedstawiać Javę jako jeszcze jeden język programowania, wprawdzie dość dziwny, ale nadający się do tworzenia aplikacji dla środowiska Windows. Pomija aspekty związane z platformą Java - środowiskiem do uruchamiania aplikacji, obawiając się, że wraz z rozpowszechnieniem się aplikacji w Javie zniknie zainteresowanie Windows, jako preferowaną platformą dla komputera PC. Sun Microsystems uzyskał w tej rozgrywce mocny atut, stając się oficjalnym i jedynym dostawcą standardu Java dla Międzynarodowej Organizacji Standardów ISO.

Microsoft nie daje jednak za wygraną, wprowadzając własne wersje podstawowych bibliotek języka Java oraz niestandardowe rozszerzenia do swojej przeglądarki Internet Explorer, wiążące jej maszynę wirtualną z platformą Windows.

Przyszłość według Suna

Sun zapowiada, że większość kłopotów związanych z Javą zniknie w czerwcu br., gdy firma dostarczy handlową wersję Java Development Kit 1.2, zawierającą m.in. zestaw bibliotek Java Foundation Class o znacznie lepszych właściwościach graficznych, obsługę bezpieczeństwa oraz maszynę wirtualną HotSpot.

Ponadto wysiłki standaryzacyjne Suna wpłyną zapewne na międzynarodowy standard tego języka, co utrudni pomijanie pewnych właściwości i wprowadzanie własnych rozszerzeń. Pozwoli to bardziej wykorzystać właściwości Javy i zapewni uzyskiwanie jednolitego wyglądu aplikacji na dowolnej platformie.

Intel z Javą

Do niedawna Intel nie wyrażał zainteresowania Javą. Jednakże opinie wielu użytkowników aplikacji napisanych w Javie, że działają one najlepiej na komputerach z sunowskim procesorem SPARC, skłoniły Intela do zainwestowania w wiele nowych przedsięwzięć. Celem tych działań jest zapewnienie, że nowe produkty dla platformy Java będą równie dobrze działać na procesorach Intela. Pozwoli to firmie utrzymać pozycję na rynku procesorów, gdy nowa technologia uzyska powszechną akceptację.

Intel podpisał porozumienia o współpracy i zainwestował m.in. w firmy: WebLogic (producenta Web serwerów), SuperCede (dostawcę narzędzi do opracowania aplikacji w Javie), Tower Technology (dostawcę wirtualnej maszyny Java).

Ocenia się, że inwestycje Intela w nowo powstające firmy technologicznie powiązane z Javą wynoszą ponad 500 mln USD.


TOP 200