Convexy dla Dow Jonesa

Znana amerykańska agencja giełdowa Dow Jones Information Service zakupiła dla swego centrum obliczeniowego trzy nowe superkomputery firmy Convex.

Znana amerykańska agencja giełdowa Dow Jones Information Service zakupiła dla swego centrum obliczeniowego trzy nowe superkomputery firmy Convex. Są to dwie maszyny cyfrowe modelu C220 i jedna C120. Dow Jones zamierza wykorzystać te superkomputery do nowego systemu informacyjnego, tworzonego pod nazwą Super-Pits (su-perkopalnie). Zadaniem systemu jest nadzorowanie ruchu kursów akcji tysięcy przedsiębiorstw notowanych na giełdzie i automatyczne wyławianie transakcji nietypowych. Gdy system natrafi na taką transakcję, sporządza informację, która zostaje przekazana przyłączonemu do systemu klientowi Dow Jonesa. Warto nadmienić, że jako powód wyboru Convexów, Dow Jones wymienił m.in. stosowanie systemu operacyjnego Unix i bazy danych Ingres.


TOP 200