Conner rozszerza ofertę

Conner Peripherals Inc. wprowadza na rynek serię nowych produktów, jednocześnie zapowiadając aktywną modyfikację oferty przy wykorzystaniu programu marketingowego SSI (Storage Solutions Initiative), który ma umożliwić lepsze zaspokojenie potrzeb różnego typu odbiorców pamięci masowych.

Conner Peripherals Inc. wprowadza na rynek serię nowych produktów, jednocześnie zapowiadając aktywną modyfikację oferty przy wykorzystaniu programu marketingowego SSI (Storage Solutions Initiative), który ma umożliwić lepsze zaspokojenie potrzeb różnego typu odbiorców pamięci masowych.

Program SSI powstał po przeprowadzeniu szczegółowej analizy rynku i definiuje cztery podstawowe grupy klientów, których wymagania firma chce zaspokoić:

Grupa początkujących użytkowników komputerów PC, którzy poszukują nowoczesnych i niezawodnych pamięci dyskowych pozwalających na pracę aplikacji pod systemem Windows. Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na decyzje zakupu jest cena.

Grupa użytkowników małych sieci oraz zaawansowanych użytkowników indywidualnych, którzy wymagają większych i wydajniejszych urządzeń umożliwiających pracę z aplikacjami dla biznesu, jak bazy danych czy multimedia. Podstawowe czynniki decyzyjne to cena i pojemność, a w dalszej kolejności wydajność.

Najbardziej wymagająca grupa użytkowników systemów serwer/klient oraz stacji roboczych, gdzie podstawowe znaczenie ma wydajność, pojemność oraz niezawodność urządzeń.

Szybko rosnąca grupa użytkowników komputerów przenośnych, którzy potrzebują konstrukcji nowoczesnych, lekkich i o małym poborze mocy. Podstawowe czynniki to pojemność i cena, a w dalszej kolejności wydajność.

Zgodnie z przedstawionym programem firma Conner dopasowuje swoją ofertę do wymagań różnych odbiorców wprowadzając serię nowych produktów, i tak:

Producentom komputerów PC dla początkujących żytkowników Conner oferuje napędy dysków twardych 3,5" Filepro 210 (213 MB) i Filepro 420 (426 MB). Oba modele mają średni czas dostępu 14 ms, szybkość transmisji 4 MB/s, bufor zapisu 32 kB, wbudowany interfejs kontrolera PC/AT oraz mały pobór mocy - 3,8 W.

Dla klientów zaawansowanych przeznaczone są 3,5-calowe napędy Filepro Advantage 540 (540 MB) oraz Filepro Advantage 1000 (1000 MB) o średnim czasie dostępu 12 i 10,5 ms i szybkości transmisji 17 MB/s. Napędy te mają bufor danych 256 kB i mogą być wyposażone w interfejs PC/AT lub Fast SCSI-2.

Odbiorcom o wysokich wymaganiach firma oferuje nowe napędy Filepro Performance 1060 (1 GB) i Filepro Performance 2120 (2 GB) o wysokości 1,625". Mają one średni czas dostępu 9-9,5 ms, szybkość transmisji danych 55 MB/s oraz pobór mocy, odpowiednio 6,6 W i 9,6 W.

Producentom notebooków Conner proponuje trzy nowe modele napędów 2,5": Filepro Notebook 170 (170 MB), Filepro Notebook 250 (250 MB) oraz Filepro Notebook 340 (340 MB) o średnim czasie dostępu 12 ms, szybkości transmisji danych 3,5 MB/s i poborze mocy tylko 1 W. Napędy te ważą ok. 200 g i mogą być wyposażone w interfejs PC/AT lub SCSI.


TOP 200