Compuware wdroży kolejne narzędzia w PKO BP

W związku z prowadzonym w PKO wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego Compuware dostarczy dla banku narzędzia do testowania aplikacji.

W PKO zastosowane będą trzy produkty Compuware: QACenter 3270, Abend-AID oraz Vantage. Pierwszy z nich QACenter 3270 to pakiet służących do kompleksowego testowania aplikacji dla platform S/390. Z kolei Abend-AID to narzędzie pozwalające na analizowanie błędów w systemach informatycznych wyposażone w rozbudowaną funkcjonalność raportową. Można je integrować z zewnętrznymi aplikacjami np. rozwiązaniami help desk. Natomiast Vantage to zestaw narzędzi pozwalających na monitorowanie działania aplikacji i wczesne wykrywanie problemów, tak aby nie miały niekorzystnego wpływu na realizowane w przedsiębiorstwie procesy biznesowe.

Polski oddział Compuware już w ubiegłym roku zawarł umowy na dostawę dla PKO BP narzędzi DevPartner i Xpediter służących do analizowania, debugowania i testowania aplikacji. Są one również wykorzystywane w procesie wdrażania systemu Alnova Financial Solutions.

Zobacz również:


TOP 200