Compuware: rozwiązanie do zarządzania działem IT

Firma Compuware udostępniła rozwiązanie Changepoint Supply and Demand Acellerator, które obejmuje w ramach pakietu produkt dostosowany do zarządzania działem IT i usługę wdrożeniową Rapid Path.

Changepoint umożliwia dynamiczne dostosowywanie zasobów informatycznych do potrzeb różnych działów firmy. Obejmuje zarówno procedury zarządzania zapotrzebowaniem na nowe projekty zgłaszane do działu IT, jak i zarządzanie realizowanymi projektami IT. Rozwiązanie do zarządzania zasobami informatycznymi umożliwia wgląd w kluczowe projekty informatyczne, aplikacje oraz infrastrukturę, a także kompleksowy nadzór nad nimi. Zarządzanie projektami i zasobami aplikacji wspomaga administrowanie zasobami informatycznymi zarówno w zakresie strategicznego planowania, jak również w obszarach analizy, zarządzania oraz pomiarów niezbędnych do kontroli wydajności IT.

Rozwiązanie Changepoint Supply and Demand Accelerator ma stanowić element inicjujący wdrażanie pełnego systemu zarządzania działem IT. Obejmuje ono wstępnie zdefiniowane wskaźniki biznesowe, funkcje do automatyzacji procesów, szablony, portlety do zarządzania i raporty oparte na standardach branżowych oraz procedury organizacyjne.

Zobacz również:

Udostępniana w ramach pakietu usługa Rapid Path zapewnia początkowe wdrożenie rozwiązania Changepoint i wspomaga przygotowanie użytkowników do jego eksploatacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200