Compuware dla PKO BP

Rozwiązania Strobe oraz File-AID/MVS firmy Compuware zostały wybrane do wdrożenia w PKO BP, w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Alnova Financial Solutions, który ma być dostarczony przez konsorcjum Accenture – Softbank – Alnova Technologies.

Strobe i File-AID to kompleksowe narzędzia służące do zarządzania danymi i pomiaru wydajności aplikacji.

Compuware File-AID/MVS jest narzędziem służącym do kompleksowego zarządzania danymi w środowiskach mainframe. Umożliwia szybki dostęp do niezbędnych danych, tworzenie danych testowych, rozwiązywanie problemów podczas cyklu produkcji aplikacji, a także eliminuje potrzebę pisania oraz debugowania programów jednorazowego użytku.

Zobacz również:

Narzędzie Strobe jest wykorzystywane do kompleksowego pomiaru wydajności aplikacji. Rozwiązanie mierzy działanie aplikacji pracujących w trybie online i wsadowym, w środowiskach jedno- i wielosystemowych. Strobe generuje tzw. „profil wydajności” - zestaw hierarchicznych raportów o wykorzystaniu czasu podczas wykonywania aplikacji. Funkcja Zaawansowanego Zarządzania Sesją umożliwia automatyczny pomiar i analizę wydajności aplikacji. Narzędzie tworzy również raporty wskazujące, jak przebiegały procesy monitorowania aplikacji pracujących w środowisku np. CICS, DB2 czy IMS.

Przewiduje się, że nowy system informatyczny zostanie wdrożony w PKO Banku Polskim w ciągu trzech lat.


TOP 200