Computron Software zmienia nazwę na AXS-One

Zmiana związana jest z przyjęciem nowej strategii, w której główny akcent położono na tworzenie i sprzedaż rozwiązań handlu elektronicznego. "Nasze systemy adresowane były dotąd wyłącznie do dużych korporacji. Opracowana przez nas technologia e-Cellerator może być jednak zastosowana także przez firmy średnie, zatrudniające ok. 200 osób" - przekonuje John Rade, prezes i dyrektor generalny AXS-One. Pierwszym użytkownikiem e-Cellerator w Polsce będzie BRE Bank. Polskim partnerem amerykańskiej firmy, odpowiedzialnym za ten projekt, jest Decsoft.

e-Cellerator to technologia pozwalająca na tworzenie internetowych systemów wspomagających zarządzanie. W ramach tej platformy AXS-One oferuje trzy podstawowe aplikacje: AXSPoint, TransAXS i Tivity. Pierwsza z nich to system wspierający wymianę informacji w przedsiębiorstwie, w tym także z partnerami handlowymi i klientami. System TransAXS obsługuje transakcje elektroniczne, w tym zakupy i reklamacje. Zarządza także kontaktami z klientami. Natomiast Tivity to system automatyzujący świadczenie usług związanych z tworzeniem rozwiązań informatycznych, skierowany do firm doradczych. Poza produktami wchodzącymi w skład platformy e-Cellerator, AXS-One oferuje także system Yorwik, przeznaczony do zarządzania procesami remontów i utrzymania majątku.

Ponad 60% tegorocznych przychodów AXS-One pochodziło ze sprze- daży produktów i usług wykorzystujących technologię e-Cellerator. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy obroty firmy wyniosły 37,5 mln USD.

Computron Software obecny jest w Polsce od 5 lat. Polskim biurem kieruje Marek Borowski. Firma wdrożyła m.in. system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem dla Polskich Kolei Państwowych. Klientami są także Bank Handlowy w Warszawie SA i Telekomunikacja Polska SA. AXS-One Polska kieruje również działalnością w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.


TOP 200