Computerworld najlepszym czasopismem

InfoWorld i MacWorld laureatami nagród prasowych

InfoWorld i MacWorld laureatami nagród prasowych

Tygodnik Computerworld (USA) po raz drugi z rzędu został uznany przez Computer Press Association (CPA) za najlepsze czasopismo poświęcone tematyce komputerowej w kategorii pism o nakładzie ponad 100 tys. egz. Pisma branży komputerowej i dziedzin związanych były oceniane w 22 kategoriach. Wśrod pozostałych laureatów są: MacWorld, Electronic Buyer's News i magazyn Upside.

Dziennikarze i redaktorzy tygodnika InfoWorld otrzymali nagrodę Best News Story za 1993 r., przyznaną przez CPA za serię relacji i analiz dokumentujących poważne niedoróbki w DOS 6.0 Microsoft'u, a opublikowanych w ub.r. Autorami byli Stuart Johnston (były szef InfoWorld w Seattle), Kevin Strohle, kierujący działem Review w InfoWorld oraz Rodney

Galley.


TOP 200