Computerworld (USA)

International Data Group to mię-dzynarodowe przedsiębiorstwo, wydające ok. 150 różnojęzycznych tytułów czasopism o tematyce informatyczno-gospodarczej. Nasz dwutygodnik COMPUTERWORLD (PL) jest jednym z przejawów tej bardzo bogatej oferty wydawniczej. W cyklu publikacji zamierzamy przedstawić najciekawsze jej pozycje.

International Data Group to mię-dzynarodowe przedsiębiorstwo, wydające ok. 150 różnojęzycznych tytułów czasopism o tematyce informatyczno-gospodarczej. Nasz dwutygodnik COMPUTERWORLD (PL) jest jednym z przejawów tej bardzo bogatej oferty wydawniczej. W cyklu publikacji zamierzamy przedstawić najciekawsze jej pozycje.

Poznajmy na początek naszego amerykańskiego imiennika: COMPU-TERWORLD (USA). CW-USA w przeciwieństwie do naszego pisma jest tygodnikiem. Jego przeciętna objętość dochodzi do 150 stron papieru gazetowego formatu A3. bogato i (ku naszej zawiści) kolorowo ilustrowanego. Jest to typowy tygodnik menadżera, którego nie tyle interesują kruczki technologiczno programistyczne, co trendy gospodarcze w informatyce. Programista -entuzjasta nie znajdzie tu wiele dla siebie. Charakteryzuje pismo przejrzysty sposób redagowania. Wszystkie działy są prowadzone w swoich stałych rubrykach i odstępstwa od tej zasady zdarzają się nader rzadko. Najważniejsze kolumny to - rozbudowane wiadomości o nowinkach techniki komputerowej, a dalej: systemy i oprogramowanie, PC i stacje robocze, sieci komputerowe, dziennik menadżera (z komentarzami i kalendarzem zbliżających się imprez), przemysł komputerowy, poparte wykresami i tabelami analizy rynkowe, kilka lżejszych felietonów i oczywiście nieodłączna, rozbudowana część ogłoszeniowa pisma.

Nad realizacją tak szerokiej formuły pracuje stale ok. sześćdziesięciu

etatowych redaktorów: graficznych, technicznych, ekonomistów i komputerowców. Należy przypuszczać, że istnieje drugie tyle współpracowników, którzy nigdy nie piszą tekstów, a jedynie tworzą swoisty serwis korespondentów - resercherów terenowych.

Pismo wydawane jest już od 25 lat, cena egzemplarza wynosi 2 USD, roczna prenumerata - 48 USD i zamawiać ją można pod adresem: COMPUTERWORLD PO BOX 2044. Marion, Ohio 43306 -2144. Redaktorem naczelnym jest obecnie Bili Laberis. Adres redakcji: BOX 9171, 375 COCHI-TUATE ROAD, FRAMINGHAM, MA 01701-9171, USA.

Przykładowo przedstawiamy skrót dwóch artykułów, które ukazały się w ostatnich numerach COMPUTERWORLD (USA).

PRZEKAZ AUDIOKOMPUTEROWY: MELODIA PRZYSZŁOŚCI

O graficznych urządzeniach wejścia/wyjścia mówią wszyscy od dawna. Wielu naukowców jest jednak przekonanych, że w przyszłości najbardziej powszechnym sposobem komunikacji człowieka z komputerem będzie dźwięk.

"Komunikacja człowiek - komputer odbywa się za pośrednictwem klawiatury i monitora. Oba urządzenia są mało naturalne - twierdzi Joseph "Chip" Krauskopf - szef wydziału In-tela, zajmującego się zaawansowanymi technikami ludzkiego komunikowania. Natomiast każdy z przyjemnością porozumiewa się za pomocą mowy".

Chociaż nie jest pewne, czy mówiący komputer Hal z powieści Arthura C. Clarke "2001 Odyseja kosmiczna" (lub filmu Kubricka - jak kto woli), stanie się rzeczywistością, to jednak idea komputerów, które potrafią słuchać i mówić, zdaje się przez ostatnich kilka lat opuszczać sferę science fiction.

Komputery rozpoznające mowę są już oferowane do sprzedaży. Na przykład firma Dragon Systems Inc. proponuje urządzenie współpracujące z PC, odróżniające 30.000 słów języka angielskiego, wymawianych z pauzami (dyskretnie: jak nazywają to technologowie), bądź 2000 słów rozróżnianych w mowie naturalnej, ciągłej - bez pauzowania. Użytkownik musi "nauczyć" swoim głosem komputer rozróżniać barwę tonu, na którą ma być on uczulony.

W centrum badawczym Rank Xero-xu, Europarc (Cambridge, Wielka Brytania) już dziś używa się dużo sprzętu audiokomputerowego. Komputery potrafią symulować szelest papieru i przyciszony szmer głosów. W Europarc używa się również, "dźwiękowej" wersji komputera Apple - Findera, któjy sygnalizuje dźwiękowo wszystkie , niewłaściwie przeprowadzone operacje plikowe na dysku. [...]

Sara Bly z centrum badań Xeroxu w Palo Alto, badająca zagadnienia dźwiękowej komunikacji komputera z człowiekiem środkami pozasłownymi, twierdzi, iż do końca bieżącej dekady audiokomputeryzacja stanie się faktem w życiu codziennym.

Jednym z łatwo wyobrażalnych zastosowań audio-interfejsu jest wspieranie pracy na giełdzie. Wyniki graficzne z komputera mogłyby być wspomagane dźwiękowe), wskazując na zjawiska, których sam wykres nie byłby w stanie p'rzekazać.

Komputery o możliwościach prze-kazu wieloma środkami, zbudowane jako stacje robocze przez Next Inc., są zdolne do odbioru i emisji sygnałów głosu generowanego elektronicznie; dają możliwość zapisu takim głosem komunikatów słownych w raportach i zleceniach. Tego rodzaju rozwiązania są również oferowane przez Arti-culate Systems Inc., którzy sprzedają produkt zwany Voice Navigator II, przeznaczony dla Apple Macintosh. Inna firma, Interactive Inc., niedawno wprowadziła produkt (Interactive Sound), który bywa nazywany pakietem ¦ programów poczty dźwiękowej. Interactive Sounds daje się uruchomić także pod MS Windows 30.

Zanim jednak wizja Hala stanie się rzeczywistością, trzeba jeszcze rozwiązać kilka dość zasadniczych problemów. Obecnie dwuminutowe nagranie rozmowy telefonicznej zajmuje 1 MB pamięci RAM, a jedna "niespakowana" minuta muzyki o jakości zbliżonej do compact dysku wymaga 5.2 MB.

Michael Fltzgerald

COMPUTERWORLD (USA)

20 maja 1991

ALMANACH PRZEMYSŁOWY (KRÓTKA ANALIZA)

Przemysł komputerowy zbliża się do kryzysu w perspektywie terminów średnich. Wytwórcy PC szukają formuł dla strategii wzrostu sprzedaży na rynku, który osiągnął poziom nasycenia. Możliwe posunięcia w celu zwiększenia zysków i udziałów są następujące.-

ATAK. Firmy PC mogą rozszerzyć swój zakres produkcji o stacje robocze. Takie posunięcie najprawdopodobniej zapewniłoby stabilny wzrost wartości sprzedaży. Jednak przestawienie się na dodatkową ofertę nie byłoby operacją łatwą dla sprzedających PC. Np. Compaq Computer Corp. musiałby znaleźć nowe kanały dystrybucji. Nie należy więc oczekiwać, aby jakieś radykalne decyzje w tej kwestii mogły zostać szybko podjęte.

ODWRÓT. Przesunięcie zainteresowania techniką PC ku małym i średniej wielkości firmom, a nawet ku zastosowaniom domowym. Mogłoby to otworzyć te rynki, które do tej pory były przez główny nurt przemysłu PC ignorowane. Apple Inc. wydaje się to rozumieć. Firma ta przeprowadziła radykalną zmianę w filozofii rozwoju swoich produktów i rozpoczęła kampanię "komputerów konsumenckich". Już obecnie proste komputery Apple są bezkonkurencyjne. W porównaniu z maszynami pracującymi pod MS Windows 30, ich wydajność w relacji do ceny jest istotnie wyższa.

PÓŁELASTYCZNOŚĆ. Duże zapotrzebowanie na akcje producentów półprzewodników już się zakończyło. Zamówienia osiągnęły szczyt i powinny zmaleć we wrześniu. Większość akcji "półprzewodnikowców" jest sprzedawana po niższych cenach niż przed kilkoma miesiącami. Zmniejszyła się stopa zysku w Altera Corp., Cypress Semiconductor Corp., LSI Logic, Motorola, VLSI Technologies.


TOP 200