Computervision w Zelmerze

W połowie czerwca br. doszło do podpisania umowy między ZZSD Zelmer a Computervision na dostawę technologii wspomagania procesu wytwarzania z wykorzystaniem systemów CADDS 5 i EDM oferowanych na rynku polskim przez przedstawicielstwo Computervision. Jest to największy do tej pory kontrakt w Polsce dotyczący sprzedaży produktów CAD/CAM/CAE i towarzyszących usług.

W połowie czerwca br. doszło do podpisania umowy między ZZSD Zelmer a Computervision na dostawę technologii wspomagania procesu wytwarzania z wykorzystaniem systemów CADDS 5 i EDM oferowanych na rynku polskim przez przedstawicielstwo Computervision. Jest to największy do tej pory kontrakt w Polsce dotyczący sprzedaży produktów CAD/CAM/CAE i towarzyszących usług.

Trwająca ponad 2 lata partnerska współpraca między Zelmerem a Computervision umożliwiła bardzo precyzyjne określenie inwestycji rozumianej nie jako pojedynczy, często przypadkowy zakup oprogramowania i sprzętu, lecz długoterminowy, wieloetapowy proces uwzględniający specyfikę obiegu informacji w przedsiębiorstwie, zasoby ludzkie, kolejność i czas wdrażania poszczególnych narzędzi oraz planowanie produkcji.

Kolejny etap realizacji tego procesu w postaci podpisanej umowy oraz wcześniejsze inwestycje zapewnią Zelmerowi zintegrowaną sieć 12 stanowisk opartych na unixowych stacjach roboczych do konstruowania i analizy elementów produkowanych wyrobów, optymalizacji procesu wtrysku tworzyw sztucznych, a także programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Baza danych zarządzana będzie przez EDM - produkt oparty na oraclowskiej bazie danych RDB i zgodny z systemem CADDS 5 - odpowiedzialny m.in. za organizację, archiwizację i określenie praw dostępu do zgromadzonych informacji.


TOP 200