Computervision w Uljanowsku

Strategia Computervision w Europie Wschodniej w ciągu ostatnich 3 lat przyniosła temu producentowi oprogramowania CAD trzycyfrową stopę wzrostu. Wiosną br. Computervision zawarł kontrakt z fabryką samochodów terenowych i ciężarowych UAZ w Uljanowsku nad Wołgą. Kontrakt ten przewiduje zainstalowanie pakietów CAD/CAM Computervision: Personal Designer, Personal machinist i CADDS 5 oraz zapewnienie serwisu i przeprowadzenie szkoleń na łączną sumę 1,5 mln DEM. Na 67 stanowiskach zainstalowano pakiety Personal Designer i Personal Machinist, a 17 wyposażono w CADDS 5.

Strategia Computervision w Europie Wschodniej w ciągu ostatnich 3 lat przyniosła temu producentowi trzycyfrową stopę wzrostu. Wiosną br. Computervision zawarł kontrakt z fabryką samochodów terenowych i ciężarowych UAZ w Uljanowsku nad Wołgą. Kontrakt ten przewiduje zainstalowanie pakietów CAD/CAM Computervision: Personal Designer, Personal machinist i CADDS 5 oraz zapewnienie serwisu i przeprowadzenie szkoleń na łączną sumę 1,5 mln DEM. Na 67 stanowiskach zainstalowano pakiety Personal Designer i Personal Machinist, a 17 wyposażono w CADDS 5.

Computervision dostosował swoją ofertę do potrzeb modernizacji zakładów UAZ, które we współpracy z sąsiednią fabryką wytwarzającą samochody Łada, mają ambicję osiągnięcia poziomu jakości Europy Zachodniej i Japonii. Obecnie łaziki z Uljanowska są najpowszechniej używanymi samochodami terenowymi świata.

A oto jak Robert Niessen, kierujący sprzedażą Computervision w Europie Wschodniej charakteryzuje taktykę swego przedsiębiorstwa w tym rejonie: "Aby odnosić sukcesy w Europie Wschodniej, należy całkowicie dostroić się do uwarunkowań i specyficznych relacji cechujących środowisko produkcyjne swoich klientów tutaj. Duże znaczenie ma sprzedaż w oparciu o referencje, z wykorzystaniem kanałów nieformalnych i poszanowaniem utrzymujących się jeszcze współzależności między szefami i kadrą tutejszych firm. Computervision koncentruje się na dużych klientach w przemyśle lotniczym i kosmicznym, samochodowym oraz budowy maszyn, w tym szczególnie na przedsiębiorstwach zorientowanych proeksportowo, które zdołały już osiągnąć stopień dojrzałości zbliżony do wymagań rynku światowego. Z powodu dużych odległości od klientów w tym rejonie, wyjątkową uwagę zwracać trzeba na doszkalanie użytkowników i serwis".


TOP 200