ComputerLand zabezpiecza się przed wrogim przejęciem

Spółkę uchronić mają przed tym proponowane zmiany w statucie, które ma zatwierdzić najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy.

W ubiegłym roku pojawiły się informacje o planowanym wrogim przejęciu ComputerLandu. Nieznana spółka kupowała na giełdzie duże ilości jego akcji. Wśród firm, które miałyby dokonać przejęcia wymieniano m.in. Prokom Software.

Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (29 czerwca), ComputerLand zamierza dokonać zmian w statucie, uniemożliwiających przeprowadzenie takiej operacji. "Tego typu mechanizmy obronne stosowane są przez większość spółek, dla których głównym kapitałem są ludzie i pomysły. Są one szczególnie podatne na przejęcia przez konkurentów" - przekonują przedstawiciele ComputerLandu.

Wprowadzane mechanizmy mają doprowadzić do sytuacji, w której przejęcie spółki może się odbyć tylko wtedy gdy: "długofalowe zainteresowanie finansowe nowego inwestora będzie związane z samą spółką, a nie jej zasobami oraz gdy wszyscy akcjonariusze otrzymają prawo wyjścia poprzez publiczne wezwanie". Proponowane zmiany statutu nie uniemożliwiają jednak przejęcia spółki wbrew woli jej władz. "Ich głównym celem jest, aby wrogie przejęcie musiało odbyć się w sposób jawny i z poszanowaniem obyczajów rynkowych" - informują w oficjalnym komunikacie przedstawiciele firmy.

Jak zapewnia zarząd ComputerLandu, w chwili obecnej nie ma potencjalnego zagrożenia wrogiego przejęcia spółki.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200