ComputerLand z bankiem i policją

ComputerLand podpisał umowy z policją i warszawskim Bankiem Handlowym

ComputerLand podpisał umowy z policją i warszawskim Bankiem Handlowym

Umowa z policją została zawarta w ramach szerokiego programu komputeryzacji Policji wynikającego z podpisanej w sierpniu br. umowy generalnej z Komendą Główną Policji. Na mocy postanowienia umowy generalnej, gdański oddział ComputerLandu zawarł w listopadzie br. kontrakt na wykonanie sieci logicznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Słupsku. Projekt tej sieci będzie oparty na systemie okablowania strukturalnego AT&T Systimax PDS. W przygotowaniu są też kolejne umowy, które być może zostaną podpisane jeszcze do końca 1995 r.

Umowa generalna z sierpnia 1995 r. przewiduje instalację sieci dla policji w całym kraju. W ramach tej umowy, ComputerLand został generalnym wykonawcą logicznych sieci komputerowych wraz z okablowaniem strukturalnym budynków. Powstająca sieć ma połączyć Komendę Główną, wszystkie komendy wojewódzkie, szkoły policji i inne obiekty, w tym wskazane komendy rejonowe. Umożliwi ona przede wszystkim szybką wymianę informacji i dostęp do policyjnych baz danych.

Umowa generalna przewiduje realizację inwestycji w terminie 3 lat i obejmuje poza samą siecią dostawy sprzętu oraz oprogramowania wraz z instalacją i usługami szkoleniowymi oraz serwis.

Podpisana na początku grudnia br. odrębna umowa między ComputerLandem a Komendą Główną Policji przewiduje dostawę 166 serwerów Compaq, na których będzie zainstalowany system operacyjny SCO Unix. Wartość całego kontraktu wynosi prawie 1800 tys. zł. Obejmuje on poza dostawą sprzętu i oprogramowania również instalację oraz konfigurację i przewiduje 36-miesięczne usługi gwarancyjne, a po tym okresie zobowiązuje ComputerLand do świadczenia 5-letniego serwisu pogwarancyjnego. W ramach umowy przeprowadzone będą szkolenia dla 175 administratorów systemów i 166 użytkowników.

ComputerLand podpisał też umowę ramową z i Bankiem Handlowym w Warszawie. Umowa reguluje podstawowe zasady współpracy ComputerLandu i przy komputeryzacji Banku Handlowego. Na jej mocy ComputerLand będzie realizować zamówienia banku na sprzęt komputerowy IBM wraz z oprogramowaniem oraz na elementy i podzespoły elektroniczne. Trójstronna umowa została zawarta na czas nieokreślony.


TOP 200