ComputerLand współpracuje z Gdańską Akademią Bankową w zakresie e-learningu

Przyszli studenci gdańskiej uczelni otrzymali możliwość uczestnictwa w szkoleniu "ABC Bankowości" z każdego miejsca w Polsce w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Kursy odbywać będą się z wykorzystaniem platformy nauczania rozproszonego IBM Learning Space, którą wdroży w Gdańskiej Akademii Bankowej ComputerLand.

ComputerLand i Gdańska Akademia Bankowa nawiązały współpracę w dziedzinie zdalnego nauczania. Przyszli słuchacze gdańskiej uczelni będą mogli uczestniczyć w półrocznych studiach zaocznych prowadzonych częściowo na odległość. Wspólna propozycja GAB i ComputerLandu dotyczy szkolenia "ABC Bankowości", któremu w tradycyjnej formie studenci poświęcają 100 godzin zajęć.

Program szkolenia zgodny jest ze Standardami Kwalifikacyjnymi w Bankowości Polskiej. Jego ukończenie jest podstawowym wymogiem w ubieganiu się o tytuł samodzielnego pracownika bankowego.

Zobacz również:

Przez cały czas trwania studiów studenci będą mogli kontaktować się ze sobą i wykładowcami oraz opiekunami przy użyciu poczty elektronicznej. Docelowo studencji będą korzystać z telekonferencji internetowych. Materiał teoretyczny przygotowany został w oparciu o skrypty dostarczone przez Gdańską Akademię Bankową oraz uzupełniony o znaczną liczbę testów i ćwiczeń.

Nauczanie odbywać będzie się z wykorzystaniem platformy e-learning IBM Learning Space wdrożonej na uczelni przez Centrum Kompetencyjne ds. Zarządzania Wiedzą w ComputerLand.

Z systemu edukacji na odległość Learning Space skorzystali już użytkownicy portalu Clinika, pracownicy Kredyt Banku, oraz agenci firmy Prumerica SA.


×