ComputerLand podwyższył kapitał akcyjny

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy wydał postanowienie o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału akcyjnego ComputerLand SA o 202 079 akcji zwykłych na okaziciela serii K (o wartości 1 zł). Po podwyższeniu, kapitał akcyjny spółki wynosi 6 061 996 zł.

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy wydał postanowienie o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału akcyjnego ComputerLand SA o 202 079 akcji zwykłych na okaziciela serii K (o wartości 1 zł). Po podwyższeniu, kapitał akcyjny spółki wynosi 6 061 996 zł.