ComputerLand po pierwszym półroczu

Przychody firmy wyniosły 259 mln zł (211 mln zł w roku ubiegłym), a zysk netto wzrósł do 11,1 mln zł (6,9 mln zł). Największy wzrost obrotów ComputerLand osiągnął w sektorze bankowo-finansowym i telekomunikacyjnym.

Przychody firmy wyniosły 259 mln zł (211 mln zł w roku ubiegłym), a zysk netto wzrósł do 11,1 mln zł (6,9 mln zł). Największy wzrost obrotów ComputerLand osiągnął w sektorze bankowo-finansowym i telekomunikacyjnym.

<B>Poprawa wyników</B>

W zakończonym w czerwcu br. II kwartale firma osiągnęła przychody na poziomie 120,6 mln zł (120,2 mln zł). Zysk netto wyniósł 7,6 mln zł (4,4 mln zł). „Znaczący wzrost zysku odnotowany w II kwartale 2002 r. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku jest efektem polepszenia struktury sprzedaży poprzez zwiększenie sprzedaży wysoko marżowych usług” – tłumaczą przedstawiciele spółki w oficjalnym komunikacie.

Zobacz również:

  • Indie znoszą zakaz wykorzystywania kart operatora MasterCard
  • 8 koncepcji biznesowych, które liderzy IT powinni opanować

Innym czynnikiem, który spowodował wzrost zysku netto w II kwartale było także zmniejszenie obciążenia wyniku brutto podatkiem dochodowym. Sprzedaż udziałów w CHI i Clinika.pl spowodowała obniżenie podstawy opodatkowania o kwotę 9.7 mln zł. Znacząco wpłynęło to na obniżenie realnej stopy procentowej podatku dochodowego.

<B>Branże lepsze...</B>

Pierwsze półrocze 2002 r. jest kolejnym okresem działalności ComputerLandu, w którym kluczowe znaczenie dla osiągniętych wyników finansowych miał sektor bankowo-finansowy. „Działalność w tym sektorze przyniosła stabilne przychody o znaczącym wpływie na zysk spółki” – mówią przedstawiciele firmy.

Drugą największą grupą klientów ComputerLandu były firmy telekomunikacyjne. Do sukcesów ComputerLandu w tym zakresie należy zaliczyć wykonanie pierwszego projektu budowy sieci szkieletowej dla firmy Tel-Energo SA i decyzję Telekomunikacji Polskiej SA o wybraniu produktów ComputerLandu (Pastel, SUSA), jako standardu w zakresie systemów utrzymania sieci abonenckiej.

Drugi kwartał 2002 r. był też pierwszym w działalności nowego sektora w ComputerLandzie – sektora użyteczności publicznej. Oferta Spółki składająca się z systemów bilingowych, paszportyzacji, ERP i CRM jest kierowana do przedsiębiorstw w branży wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu. Najważniejsi klienci z tego sektora to Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wrocław SA, który oddał ComputerLandowi w outsourcing całość swoich systemów IT oraz kilka Zakładów Energetycznych, które korzystają z systemów bilingowych utrzymywanych przez spółkę zależną CIE sp. z o.o.

<B>...i gorsze</B>

Nie uległa natomiast poprawie sytuacja w sektorach zdrowia i administracji publicznej. „Oczekiwane przetargi związane z reformami dokonywanymi w kraju oraz dostosowaniem Polski do standardów Unii Europejskiej stale się opóźniają, zmuszając ComputerLand do ponoszenia znacznych kosztów utrzymania swojej obecności w tych sektorach” – mówią przedstawiciele warszawskiego integratora. „Ze względu na niepewność sytuacji gospodarczej obserwujemy również wyraźne opóźnienie decyzji inwestycyjnych wśród klientów sektora przemysłowego” - dodają.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200