ComputerLand na plusie

Sprzedaż oprogramowania i usług przynosi ComputerLandowi prawie 80 proc. przychodów, pozostała część pochodzi ze sprzedaży sprzętu. Przychody spółki zwiększyły się w ub.r. o 15 proc., osiągając poziom ok. 540 mln zł.

Sprzedaż oprogramowania i usług przynosi ComputerLandowi prawie 80 proc. przychodów, pozostała część pochodzi ze sprzedaży sprzętu. Przychody spółki zwiększyły się w ub.r. o 15 proc., osiągając poziom ok. 540 mln zł.

Największe przychody (ponad 60 proc.) ComputerLand uzyskał z działalności w sektorach bankowo-finansowym i przemysłowym. Sprzedaż rozwiązań dla sektorów telekomunikacyjnego i służby zdrowia wygenerowała w sumie 20 proc. przychodów.

Zobacz również:

  • Indie znoszą zakaz wykorzystywania kart operatora MasterCard
  • Sytuacja makroekonomiczna nie wpływa na Apple
  • Oracle tnie koszty i zwalnia pracowników?

W tym roku spółka zamierza zwiększyć sprzedaż w sektorze energetycznym. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest przejęcie Centrum Informatyzacji Energetyki, specjalizującego się w rozwiązaniach billingowych dla zakładów energetycznych.

ComputerLand zamierza rozwijać działalność w zakresie doradztwa IT oraz wprowadzić rozszerzoną formułę integracji systemów, zakładającą współodpowiedzialność za efekty biznesowe klienta po wdrożeniu systemu (zwiększenie sprzedaży, obniżenie kosztów itp.).

Mniejsze, niż zakładano, będą w tym roku nakłady ComputerLandu na przedsięwzięcia internetowe. Spółka widzi możliwości dalszego swego rozwoju w realizacji projektów związanych z integracją z Unią Europejską.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200