ComputerLand kontynuuje współpracę z TP SA

Spółka podpisała list intencyjny z telekomem. Przedmiotem współpracy będzie dalsza realizacja Projektu Ewidencji i Paszportyzacji Sieci dla TP SA.

ComputerLand SA podpisał list intencyjny z Telekomunikacją Polską SA. Na jego podstawie zostanie zawarta umowa, w ramach której integrator wraz ze swoją spółką partnerską OS ComputerSoft S.C. zrealizuje Projekt Ewidencji i Paszportyzacji Sieci TP SA.

Pierwszy etap budowy tego systemu zakończy się pod koniec tego roku. Wartość wykonanych prac kosztować będzie około 20 mln zł. Pierwszy etap obejmie wdrożenie Scentralizowanego Systemu Utrzymania Sieci Abonenckiej (SUSA) - Arctus w wybranych przez TP SA okręgach miejskich. Na początku 2000 r. TP SA podpisała z ComputerLand SA umowę na wdrożenie systemu SUSA (o wartości 11 mln zł) w okręgu wrocławskim. Pod koniec maja ub.r. została podpisana taka sama umowa (o wartości 19,8 mln zł) dotycząca okręgu gdańskiego.

Zobacz również:

Realizacja kolejnych etapów umowy rozpocznie się w grudniu br. i będzie obejmowała dostawy oraz wdrożenia Systemu Paszportyzacji Sieci Miejscowej PasTel na terenie wszystkich jednostek TP SA na terenie kraju oraz wymianę dotychczas użytkowanego oprogramowania na system PasTel. W maju ub.r. system PasTel zaczął być wdrażany na terenie zakładów Telekomunikacji Warszawa Wschód-Północ-Południe. Ówczesna umowa z ComputerLandem opiewała na kwotę 6,5 mln zł. W styczniu tego roku TP SA podpisała z integratorem umowy na wdrożenie systemu PasTel w Szczecinie, Koszalinie i Słupsku.


TOP 200